Vineri dimineață, la Consiliul Județean Vâlcea, 8 minute și 14 secunde pentru o „extraordinară” cu rectificare negativă


Legislativul județean s-a adunat pentru ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie pentru o ședință având următoarea ordine de zi: aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 noiembrie 2019; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare: ăroiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019. Acest din urmă punct al ședinței a fost „împănat” cu cele mai multe detalii într-adevăr interesante. Astfel, veniturile totale ale bugetului propriu al judetului Valcea, aprobate inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.71/2019, cu modificările și completările ulterioare, se diminuează cu suma de 65.901,56 mii lei. Iată cum stau lucrurile privind diminuarea: 4.495,70 mii lei, la categoria de venit 30.02.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”, ca urmare a preliminării neîncasării veniturilor din concesiuni și închirieri de la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, pe anul 2019; 664,00 mii lei, la categoria de venit 42.02.16.01 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicați în urgență în sănătate”; 60.741,86 mii lei, la categoria de venit 42.02.65 „Programul Național de Dezvoltare Locală”. „Direcția Generală Tehnică, prin Nota de fundamentare nr.17988 din 22.11. 2019, aprobată de ordonatorul principal de credite, solicită rectificarea Listei de dotări independente și alte cheltuieli de investiții, pe anul 2019, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, în sensul diminuării cu suma totală de 60.741,86 mii lei, a sumelor aprobate de la bugetul de stat (PNDL) la unele obiective de investiții din cadrul Capitolului 84 – Transporturi, având în vedere stadiul fizic al acestora, estimările până la sfârșitul anului, precum și ritmul de decontare de la bugetul de stat, după cum urmează: 209, 10 mii lei, de la obiectivul de investiții «Reamenajare spații Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Valcea»; 1.965, 73 mii lei, de la obiectivul de investiții «Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget-Latorița­ Galbenu, km. 0+000-5+500»; 21.969,25 mii lei, de la obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 678) – Mrenești – lzvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F) km 0+000-35+020»; 24.613,86 mii lei, de la obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvănești – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400»; 7.419,40 mii lei, de la obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare DJ 6438 DJ 643 – Babeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca-Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65C), km 0+000 – 35+555», 1.287,33 mii lei, de la obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 6468) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000»; 3.277, 19 mii lei, de la obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare DJ 6468 Francești (DJ 646) – Coșani – Dezrobiți – Șerbănești – Păușești – Barcanele – Solicești – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915». În același timp, de la capitolul 74.02 «Protecția mediului»- se disponibilizează suma de 4.495,70 mii lei, de la alineatul 55.01.65 «Sume reprezentând contribuția UAT la Fondul 110» În plus, prin adresa nr.14395/04.11.2019, Ministerul Sănătății a transmis SJU Vâlcea diminuarea cu suma totală de 664,00 mii lei, a fondurilor allocate în anul 2019 de la bugetul de stat pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații de urgență în sănătate. Suma de 664,00 mii lei se diminuează de la capitolul 66.02 «Sănătate» alineat 51.02.12 «Transferuri pentru finanțarea investitiilor la spitale»”, reiese din documentația oficială.