Vineri dimineață, CJ aprobă a doua tranșă a despăgubirilor pentru drumarii lui Vălimăreanu!


• planul de restructurare a directorului RAJDP se întoarce să muște iar bugetul județului

La finele acestei săptămâni, legislativul județului se întrunește pentru a vota o (nouă) rectificare de Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari, pentru anii 2018-2019.
În fapt, este vorba de alți bani, a doua tranșă, modificarea/creșterea veniturilor totale/ veniturilor din exploatare cu 1.100 mii lei și a cheltuielilor de exploatare cu 1.091 mii lei, pentru un profit brut de 9.000 lei. Aceste fonduri, 1.091 mii lei sunt necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și executorii obținute de 25 de salariați, reangajați. Documentația oficială menționează că pentru 2017 cheltuielile cu salariile nu se modifică: „Pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile pe semestrul l 2017, pentru personalul reangajat în anul 2017, Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Vâlcea, propune prin prezentul buget redistribuirea sumei de 100,00 mii lei, cheltuielile la acest capitol la data de 30.09.2017, fiind la acelaşi nivel aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 31 mai 2017. Pentru asigurarea necesarului de fond de salarii pe anul 2017, având în vedere personalul reangajat, Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Vâlcea, va întreprinde în principal următoarele măsuri: majorarea cheltuielilor de personal prin renegocierea manoperei cu principalii beneficiari ai lucrărilor ce se vor executa; creşterea ponderii manoperei în cadrul ofertelor pentru licitaţiile Ia care regia va participa în cursul anului 2017; creşterea cifrei de afaceri anuale, faţă de prevederile de la începutul exerciţiului financiar; protecţia angajaţilor conform prevederilor Legii 215/1997 privind Casa Constructorilor, începând cu data de 15 noiembrie 2017; în lipsa lucrărilor suplimentare necesare acoperirii cheltuielilor cu personalul, se vor lua în considerare prevederile Codului Muncii privind plata proporţionala a salariilor în raport cu volumul de lucrări”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de HCJ Vâlcea.