Vâlcea marchează tripla semnificaţie a zilei de 9 mai


• Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Uniunii Europene

În evoluţia multimilenară a poporului român, evenimentele de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, precum şi Ziua Europei se înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru libertate, unitate şi independenţă. Sărbătorirea zilei de 9 mai este pentru poporul nostru un prilej de îndreptare a gândurilor pline de recunoştinţă către generaţiile de luptători şi eroi pentru dreptate socială, libertate, unitate şi independenţă. După Unirea Moldovei cu Ţara Românească în anul 1859, statul român a trecut la înfăptuirea, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a unor reforme de modernizare. Acestea au constituit temelia proclamării şi, ulterior, a cuceririi independenţei de stat. Totuşi România a continuat să fie vasală Imperiului Otoman. La 9 Mai 1877, Adunarea Deputaţilor a proclamat independenţa de stat a ţării. În faţa Adunării, Mihail Kogălniceanu, ministrul de Externe, declara: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare…, suntem o naţiune liberă şi independentă”. Proclamarea independenţei naţionale şi înlăturarea raporturilor de vasalitate s-a făcut prin declararea stării de război între România şi Poarta Otomană. Intrată în război, în primăvara lui 1877, armata română a triumfat pe câmpul de luptă, cucerind pe rând redutele otomane de la Plevna, Griviţa, Opanez, Smârdan, Vidin.
După mai bine de o jumătate de secol, la 9 mai 1945, românii trăiau bucuria capitulării Germaniei şi încheierea ostilităţilor militare pe continentul european. Cel de-al Doilea Război Mondial a însemnat pentru toate popoarele lumii pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri colosale. Războiul împotriva fascismului a însemnat o perioadă de grea încercare, când acţiunile imperialismului hitlerist ameninţau libertatea şi independenţa multor naţii.
La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez al Afacerilor Externe, propunea Franţei, Germaniei şi altor state europene gestionarea în comun a producţiei de cărbune şi oţel. Acest apel a reprezentat primul pas către crearea Uniunii Europene de astăzi – o structură formată din 28 de ţări, unite în respectul faţă de libertate şi principiile statului de drept, dar care recunosc şi apreciază, în acelaşi timp, diversitatea cetăţenilor europeni. Aniversarea declaraţiei Schuman este celebrată astăzi drept Ziua Europei…
9 mai, în Vâlcea

Între orele 11.00-12.00, la „Monumentul în cinstea Armatei Române din toate timpurile” situat în faţa Căminului Militar de Garnizoană, bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 31., Râmnicu Vâlcea, o ceremonie militară şi religioasă de dezvelire şi sfinţire a monumentului, dedicată sărbătoririi Independenţei Stat a României şi Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, urmată de depuneri de coroane şi jerbe de flori.
„Monumentul a fost ridicat la iniţiativa şi prin contribuţia financiară a Col. (Rtr.) GIURCĂ Gheorghe, membru al Filialei Judeţene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” care a dorit să lase generaţiilor actuale şi viitoare de militari precum şi oraşului Râmnicu Vâlcea, un simbol al respectului ce trebuie să-l purtăm ostaşilor români din toate timpurile, care s-au sacrificat pe câmpurile de bătaie pentru ca noi astăzi să avem o ţară liberă şi independentă. Istoricul Eugen Petrescu, preşedintele Filialei Judeţene „Matei Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, a coordonat şi condus realizarea efectivă a monumentului pe amplasamentul pus la dispoziţie de Garnizoana Râmnicu Vâlcea”, (din cuvântul comandantului Garnizoanei Râmnicu Vâlcea, colonelul Dan Marin).
Din program: prezentarea onorului şi salutul Drapelului de Luptă; intonarea Imnului Naţional al României; prezentarea invitaţilor şi a semnificaţiei ceremoniei de către comandantul Garnizoanei; dezvelirea Monumentului de către: Col. (Rtr.) Gheorghe Giurcă reprezentantul eşalonului superior/prefect, Gl.bg. Marius-Dorel Giurcă – comandantului Bg. 61 V.M. Miercurea-Ciuc şi istoricul Eugen Petrescu; slujba de sfinţire a Monumentului; alocuţiuni despre importanţa monumentului istoric Eugen Petrescu, Gl. Bg. Marius-Dorel Giurcă – în numele Col. (Rtr.) Gheorghe Giurcă); alocuţiuni ale reprezentanţilor administraţiei publice locale, în ordinea de precădere (prefectul Judeţului Vâlcea preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea); alocuţiunea reprezentantului eşalonului superior; cuvântul de mulţumire al Col.(Rtr.) Gheorghe Giurcă; festivitatea de depunere de coroane şi jerbe de flori.
La manifestări sunt invitaţi să participe, alături de personalul unităţii, reprezentanţi ai eşaloanelor superioare, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai organizaţiilor sociale şi culturale din Judeţ şi Municipiul Râmnicu Vâlcea, veterani de război şi cadre militare în rezervă şi în retragere.
Florentin DUMAN