Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Un triumf!


afis_aiax_hristos_ziatas_maia_morgensternAudiția cu public a spectacolului Aiax de Hristos Ziatas, de  luni, 3 octombrie 2011 (ora 11.00), care a avut loc în unul din saloanele Hotelului Ramada Majestic din București, în cadrul proiectului „Ne auzim la Majes­tic”, a fost un triumf. Aidoma  succesu­lui repurtat la Paris, în 25 februarie 1830,  de Victor Hugo, la premiera dra­mei sale „Hernani”.

La Majestic, 60 – 70 de oameni, într-un spațiu de maxim 40 de locuri. Nicio șoaptă, niciun scârțâit de scaun, timp de un ceas și jumatate. Și între noi, în fața tuturor, regina teatrului românesc actual, Maia Morgenstern (artistă la Teatrul Național din capi­tală), care a interpretat singurul perso­naj al piesei. Maiestoasă, asemenea Reginei de Saba. Ea însăși impresio­nată de ceea ce asculta.

La sfârșit, ovații. Repetate ovații și flori pentru regina-artistă, din partea autorului, oferite de doamnele Hrisanti Iancu și Geta Chitcarof.

În colocviul care a urmat, discuțiile – la înălțimea piesei; scurte, laudative, sincere; nu mai era timp de pălăvră­geală; sala fusese închiriată pentru două ore și timpul s-a prelungit cu mai mult de jumătate de ceas. Câte un cu­vânt frumos pentru dramaturgul Hris­tos Ziatas, pentru traducători, Olga Ara­vandinos și Ion Andreiță, pentru re­gina teatrului, cu o interpretare de excep­ție. Am reținut din alocuțiunea scriitorului Costin Tuchilă, autorul adap­tării radiofonice a piesei: „Maia Mor­genstern, actriță excepțională, de rară intelectualitate, cu  disponibilități în toate registrele dramatice, face în această piesă un rol memorabil, gă­sind mereu tensiunile necesare, schim­­bările de ritm, ton, culoarea vocii, care să țină trează atenția ascul­tă­­torului și rezolvând expresiv din punct de vedere radiofonic planurile de joc, efectele de distanțare și apro­pie­re, trecerile rapide de la o stare la alta, de la o ipostază dramatică la alta.”

Scriitorul Ion Andreiță i-a mulțumit actriței, în numele autorului și traducă­to­rilor, atât la venire (a așteptat-o, pro­to­colar), cât și la plecare (când s-au pozat împreună!), declarând că a trăit acest succes împreună cu ceilalți doi parteneri de „suferință”: autorul Hristos Ziatas și traducătoarea Olga Aravan­di­nos (Atena, Grecia). Au făcut poze cu Maia, în sală, la final, toți cei prezenți, care au înconjurat-o cu dragoste pe actriță, solicitându-i autografe pe CD.

Maia Morgenstern a ținut să fie de față la audiția cu public, deși de la Ma­jestic a plecat val-vartej la… Brașov, unde a avut spectacol în chiar seara zilei respective.

Câteva cuvinte despre publicul din sală. Multă lume necunoscută; unii, obișnuiți ai casei; alții aflând din presă (scrisă, radio, internet) despre eveni­ment. Colegi de-ai actriței, însăși ve­ne­rabila ei profesoară de la Academia de Teatru și Film, Elena Negreranu, că­reia Maia i-a dedicat acest spec­tacol public. Printre oaspeții de seamă ai evenimentului artistic: Mihai Lun­geanu, regizor; Mihai Petrovici, critic de teatru; Geo Călugăru, scriitor; Co­rina Decusară – Bucșan, cunoscută pen­tru reevaluarea în literatura ro­mână a copilei-poet de geniu Iulia Hasdeu. O participantă deosebită a fost Raluca Tudor, directoarea Editurii RAWEX COMS din București, însoțită de verișoara ei, Anca Ban, doctor în filologie, profesoară de germană, fran­ceză, italiană și spaniolă la Uni­ver­sitatea Populară din Hamburg. Dintre colegii de facultate ai autorului piesei și ai traducătorilor (toți trei au terminat, în același an, filologia bucureșteană): prof. univ. dr. Smaranda Ionescu, prof. univ. dr. George Anca, Elisabeta Iosif, Vali Iancu, Radu Păduraru, George Apos­toiu, Constantin Stănescu, Bazil Ră­vescu, Șerban Cionoff – regizori, scrii­tori, ziariști, editori, lume bună. Toți au primit câte un disc (CD) din partea Casei (redactor radio, scriitorul Costin Tuchilă; regizor Vasile Manta). Piesa, fiind prea mare (o oră juma`), nu a încă­put pe un singur CD; așa că s-a mai adăugat unul. CD-ul Aiax poate fi ase­muit, astfel, cu o carte în două… vo­lume.

Aiax de Hristos Ziatas este un monolog dramatic care pornește de la o idee a lui Eugene O’Neill, din piesa scurtă Înaintea gustării de dimineaţă (textul scriitorului grec este de altfel dedicat lui O’Neill). Iată cum a pre­zen­tat, pe scurt, Costin Tuchilă conținutul piesei: Tema cuplului, condiția artis­tu­lui în societate, lumea teatrului cu atmosfera ei specifică sunt dezvoltate în acest monolog foarte bine construit, cu tensiuni teatrale expresive, în care personajul feminin parcurge o întreagă suită de stări sufletești, adesea con­tra­dictorii, până la deznodământul tragic. Într-un apartament în care răzbate muzica zgomotoasă a vecinilor, Fe­me­ia, actriță ajunsă la maturitate, încear­că să-și convingă partenerul, un cu­nos­cut scriitor, să iasă din tăcerea în care se scufundase. Încercarea de dia­log eșuează și asistăm la o pa­sionantă rememorare a unor momente din adolescență, a primelor succese artistice, dar și a primelor eșecuri, a anilor de tinerețe, cu frământările lor într-o lume în care invidia, răutatea, indiferența lasă urme adânci.

Ion_Andreita-Maia_MorgensternRegia artistică a spectacolului Aiax de Hristos Ziatas, în  traducerea Olgăi Aravandinos și a lui Ion Andreiță, aparține lui Vasile Manta.  Premieră absolută a Teatrului Național Radio­fonic.  Interpretează: Maia Morgen­stern. Adaptare radiofonică: Costin Tu­chilă. Regia de montaj: Dana Lupu și Radu Verdeș. Regia de studio: Janina Dicu. Regia tehnică și muzicală: Mih­nea Chelaru. Producător: Domnica Țun­drea. Premiera radiofonică va fi difu­zată astăzi, la ora 19.00, la Radio Ro­mânia Cultural și, în reluare, sâm­bătă, 8 octombrie, la ora 13.15, la Radio România Internațional.

Aiax poate face onoare și unui teatru cu spectatori, nu numai celui cu as­cultători. O propunere ce poate fi îmbrățășată de unul din cele două tea­tre din Rm. Vâlcea: ce-ați zice de un spectacol cu piesa lui Hristos Ziatas, într-o colaborare cu Maia Morgen­stern?

*

Născut în 1937, în satul Halara din Grecia (regiunea Kastoria), refugiat în România în timpul războiului civil, Hristos Ziatas a urmat școala medie în România, apoi Facultatea de Filologie din Bucureşti. A lucrat ca bibliograf la Biblioteca Naţională din Bucureşti, colaborând în acea perioadă la ziarul grecesc din România, „Nea zoi” („Viaţă nouă”). În 1975, s-a stabilit în Canada, la Toronto. Este autorul mai multor cărți de poezii în ediţii bilingve (engleză şi greacă). La Editura Odis­seus din Atena, Hristos Ziatas a pu­blicat Treizeci şi cinci de poezii absur­de de dragoste (1980), urmate de alte volume şi de o Antologie modernă de poezii pentru copii. A tradus poeme de Puşkin, Eminescu, Vasko Popa. În limba română i-au fost traduse volu­mele Sub pleoapele cucuvaei, de Darie Novăceanu (Editura Albatros, 1974) și Ochiul celălalt – treizeci și cinci de poeme (traducere de Ion Andreiță, Editura Oscar Print, 2007),  o „emoţionantă declaraţie de iubire pe care Hristos Ziatas o întoarce spre cea de a doua patrie a lui, România.”

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized