Un pod de speranțe…


În perioada 13-15 februarie 2015, la Biblioteca județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a avut loc cursul intitulat „Designul activităților de învățare în context ERASMUS+”,sub egida ANPCDEFP și cu suport de organizare din partea Centrului Europe Direct Vâlcea. Paleta de participanți a fost largă, cuprinzând reprezentanți ai ONG-urilor, profesori, directori de școli, pedagogi, bibliotecari, inspectori implicați în elaborarea proiectelor europene. Inițiatorul acestui curs a fost Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, prin departamentul de proiecte educaționale și programe europene, cu scopul realizării unor proiecte de calitate la nivel de județ.
Cursul a fost prezentat de doi profesioniști provenind din Rețeaua națională a formatorilor Erasmus+, d-ra Luciana Bold Popescu și d-l Marian Ancuța. Pe parcursul a trei zile, aceștia au excelat prin creativitate, inovație și originalitate în expunerea activităților și metodelor de învățare în diverse contexte. De altfel, întreg cursul a fost organizat pe baza unei metodologii non-formale, punându-se accent pe participarea și implicarea activă în procesul de experimentare/învățare al cursanților.
Marilena Matei – inspector proiecte educaționale, IȘJ Vâlcea