Ultima zi pentru subvenţia vacii defavorizate


Crescătorii de animale din zonele defavorizate mai au la dispoziţie doar ziua de azi pentru depunerea cererilor pentru ajutorul specific. Potrivit Agen­ţiei de Plăţi şi Interventie pentru Agri­cul­tură (APIA), termenul limită de depu­nere a cererii de plată aferentă anu­lui 2012, în cadrul “Schemei de aju­tor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, este 21 septembrie 2012.

Conducerea Agenţiei precizează că, de acest sprijin pot beneficia producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 – crescători de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii cu rase de carne: „Soli­citantul trebuie să depună o singură ce­rere pentru toate exploataţiile deţi­nute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teri­torială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale.  APIA pune la dispoziţia beneficiarilor cereri preti­părite cu efectivul de animale deţinut în exploataţie/ii şi cu încadrarea pen­tru fiecare categorie, efectiv înscris în RNE. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro”, le reaminteşte Adrian Pintea fer­mie­rilor.

Cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finali­zarea verificărilor adminis­trative şi la faţa locului, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.

„Sprijinul financiar acordat crescă­to­rilor de vaci şi de bivoliţe din zonele defavorizate nu va depăşi 250 de euro pe cap de animal, respectiv 187,5 euro, potrivit datelor anunţate de Agen­ţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). APIA anunţă că pentru taurinele din rase de carne şi metişii acestora sprijinul se ridică la cel mult 300 de euro pe animal. Cuan­tumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finalizarea verifi­cărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile, fără a depăşi sumele menţionate”, adaugă şeful APIA Vâlcea.