Ultima săptămână pentru ajutorul de vacă defavorizată (1)


• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aminteşte potenţialilor beneficiari că 21 septembrie 2012 este termenul limită pentru depunerea cererii de plată aferentă anului 2012, în cadrul „Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Domnule director, Adrian Pintea, ne puteţi spune concret cine poate beneficia de acest ajutor?

De acest sprijin comunitar pot beneficia producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 – crescători de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii cu rase de carne.

Ce are de făcut un beneficiar?

Solicitantul trebuie să depună o singură cerere pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploa­taţia cu cel mai mare număr de ani­male.

Există condiţii speciale?

Avem un set de condiţii de acordare ge­nerale care prevăd ca exploataţiile tre­buie să fie localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013, bovinele din exploa­taţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE, de­ţin registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu Reg. (UE) nr.1760/2000. În plus, condiţiile de acordare specifice categoriilor solicitate sunt: Pentru vacile de lapte: beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de gestionare a cotei de lapte al Serviciului de Administrare a Cotei de lapte din cadrul APIA cu cota de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi vor prezenta dovada înregistrării; solicită ajutor specific pentru un număr minim de 2 vaci de lapte/exploataţie şi un număr maxim de 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar; vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni şi anume 22.09.2012 – 21.03.2013, la adresa exploataţiei/ locaţiei menţionate în cerere; vaca de lapte a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii şi are cel puţin un produs identificat şi înregistrat în RNE; pre­zintă, la depunere, originalele paşapoar­telor animalelor pentru care solicită ajutor. Pentru bivoliţe de lapte: solicită ajutor specific pen­tru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar; bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni şi anume 22.09.2012 – 21.03.2013, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionate în cerere; bivoliţa de lapte a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE; prezintă la depunere originalele paşa­poartelor animalelor pentru care soli­cită ajutor. Pentru taurine din rase de carne: solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete, pe bene­ficiar;  deţin documente oficiale care atestă rasa de carne / metişii cu rasele de carne; deţin documente care atestă ieşirile din efec­tiv, pentru cazurile de tineret ieşit din exploa­taţie; prezintă la depunere originalele paşapoartelor animalelor pentru care soli­cită ajutor, cu excepţia celor ieşite din exploa­taţie; animalele pentru care se soli­cită ajutorul specific sunt deţinute de beneficiar o perioadă de cel puţin 8 luni de la dată intrării în exploataţie a acestora până în momentul ieşirii; cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională pentru Amelio­rare şi Reproducţie în Zootehnie – ANARZ, prin structurile sale teritoriale.
CONTINUARE…