Uite cine moare de grija altuia


Ar fi fost o mare excepţie ca ultima şedinţă a Colegiului Prefec­tu­ral, care a avut loc săptămâna trecută, să se încheie altfel decât şedinţele anterioare, adică fără „perle informative” ale reprezentan­tu­lui Guvernului în judeţul Vâlcea.

Tocmai când analizele asupra punctelor de pe ordinea de zi se finalizaseră corect şi la obiect, prefectul Petre Ungureanu a ţinut să aducă la cunoştinţă onoratei asistenţe că există în judeţ câteva obiective de investiţii finanţate pe Axa 2 a Programului Operaţional Regio­nal care n-ar fi tocmai în re­gulă şi care vor face obiectul verifi­cărilor Comisiei Europene. Stima­bi­lul prefect a nominalizat obiectivele respective, acestea fiind legate de mo­dernizarea DJ 651 B, Bălceşti-Goruneşti, a DJ 648, Ioneşti-Olanu-limită judeţul Olt, inclusiv construc­ţia a 2 poduri din beton pe această arteră, precum şi construcţia şose­lei ocolitoare a municipiului Drăgă­şani. Dacă s-ar fi oprit la acest nivel al informaţiei, lucrurile ar fi cores­puns realităţii şi mai marele Prefec­turii nu ar fi căzut în ridicol şi în min­ciună. Domnia sa a ţinut neapărat să mai spună că a atras atenţia Autorităţii Naţionale de Reglemen­tare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice încă din 2009, precum că be­neficiarul, nimeni altul decât Consiliul Judeţean Vâlcea, s-ar afla într-un conflict de interese legat de atribuirea lucrărilor la cele trei obiec­tive către Regia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, unitate aflată, după cum se ştie, în subordinea Consiliului.

Probabil, prefectul n-a mai avut nici linişte, nici somn de grija intrării în păcat a Consiliului Judeţean.

Impresionat de atâta „atenţie”, preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Cîlea, doreşte să aducă din nou liniştea în sufletul frământat al pre­fectului făcându-i următoarele pre­cizări: 1. Pentru realizarea lu­crării de modernizare a drumului jude­ţean 651 B, după o licitaţie absolut corectă la care au participat 9 firme de construcţii ofertante, contractul de execuţie  a revenit nu Regiei din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, ci cu totul altui constructor care s-a dovedit, în final, şi cinstit, şi eficient prin respectarea strictă a clauzelor de contract. 2. Nici pro­iec­tul privind ocolirea municipiului Drăgăşani – care n-are nici în clin nici în mânecă cu Consiliul Jude­ţean, el având ca unic beneficiar Consiliul local de la Drăgăşani – nu a revenit spre execuţie Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri. 3. Cât priveşte proiectul legat de reabilitarea şi modernizarea DJ 648, Ioneşti-Olanu-limită judeţul Olt şi execuţia a două poduri pe ace­laşi traseu, în acest caz nici măcar nu s-a iniţiat până acum procedura de licitaţie publică, aşa că din nou, RAJDP nu a intrat în „cărţi” şi nici nu a băgat Consiliul Judeţean în conflict de interese.

Precizările de mai sus se doresc, prin urmare, a fi un calmant pentru liniştirea Prefectului care, nu mai poate trăi de grija altora …

Compartimentul de relaţii cu mass media al CJ VÂLCEA