Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

4 august 2020

Totul despre certificatul de producător agricol (2)


Potrivit acestuia, certificatele de producător vor fie eliberate anual contra unei taxe stabilite de consiliul local vor fi emise doar titularului, vor avea un sistem de codificare pentru identificarea producătorului, vor fi eliberate pe serii corespunzătoare unui an de piaţă, care începe la 1 iulie şi se sfârşeşte la 30 iunie, vor fi identificate prin seria, care reprezintă indicativul judeţului/sectorului municipiului Bucureşti, precum şi prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în cadrul fiecărei serii. În cazul în care condiţiile iniţiale privind emiterea certificatului de producător s-au modificat, producătorul va putea solicita emiterea unui nou certificat de producător cu titlu gratuit, dar respectând regulile de certificare.

„La data închirierii locului de vânzare în pieţele agroalimentare, administratorul pieţei va trebui să afişeze în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol, ce va cuprinde numele şi prenumele producătorului agricol, seria şi numărul certificatului de producător şi denumirea produselor şi localitatea de origine a acestora.

De asemenea, primăriile vor trebui să afişeze la sediile lor liste nominale cu titularii certificatelor de producător şi produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producător.

Atât cei care vând în pieţe fără a deţine certificate de producător sau care vând altă marfă decât cea produsă de ei (din import), cât şi cei implicaţi în eliberarea certificatului către persoane care nu sunt producători agricoli sau care nu au viza asociaţiilor vor putea fi amendaţi cu sume 500 şi 20.000 de lei.

Cele mai mari amenzi, între 10.000 şi 20.000 de lei le vor lua primarii care vor elibera certificate de producător fără existenţa vizei structurilor asociative şi a procesului-verbal de verificare, însă şi asociaţiile care vizează cereri fără verificarea calităţii de producător şi a producţiei vor putea fi amendate cu sume între 5.000 şi 10.000 lei.

Prin modificarea normelor de eliberare a certificatelor de producător agricol şi prin cooptarea asociaţiilor de producători în acest proces, Ministerul Agriculturii speră că va reuşi să elimine evaziunea, dar şi concurenţa neloială din pieţele agroalimentare”, conchide şeful Direcţiei Agricole Vâlcea.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized