Termen pentru Măsura 141


• fermierii pot depune în perioada 15 mai – 29 iunie dosarele pentru a primi sprijin nerambursabil de 1500 de euro pe an pentru ferma de semi-subzistenţă, bani primiţi pe o perioadă de 5 ani, prin Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă”

Măsura 141, denumită şi „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” se încadrează în Axa I – „Creşterea com­pe­titivităţii sectoarelor agricol şi fo­restier” şi are ca are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole care produc în principal produse agricole vegetale şi animale pentru consum uman şi pentru hrana animalelor.

Conform prevederilor Măsurii 141, beneficiarii care sunt eligibili sunt per­soa­nele fizice în vârstă de până la 62 de ani neîmpliniţi la data depunerii cererii de finanţare, care desfăşoară activităţi economice si a căror exploataţie agri­colă are o dimensiune economică cu­prinsă între 2 şi 8 puncte UDE (unitatea de dimensiune economica), ferma este situată pe teritoriul ţării, este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol şi comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

În situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse depăşeşte valoarea totală alocată, proiectele sunt supuse unui sistem de selecţie, cu un total de 100 de puncte, punctat astfel: Soli­citantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, al unei forme asociative recu­noscute conform legislaţiei na­ţio­nale în vigoare – 20 de puncte; Ferma de semi – subzistenţă se află într-o zonă defavorizată – 20 de puncte; Fermierul are vârsta sub 40 de ani la data depu­nerii proiectului – 20 de puncte; Soli­ci­tan­tul realizează o investiţie, în special pen­tru îndeplinirea conformităţii cu stan­dar­dele comunitare – 25 de puncte; Soli­ci­tantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR – 15 puncte.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să în­toc­mească un Plan de Afaceri pentru o perioadă de cinci ani. După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, fermierul trebuie să demonstreze că producţia agricolă obţinută destinată comercializării a crescut cu minim 20%, precum şi să urmeze un curs de pregătire profesională pe Măsura 111.