Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

6 august 2020

Termen final pentru cota de lapte


Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte cumpărătorilor care achiziţionează lapte, precum şi producătorilor deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe că până la data de 14 mai 2012, inclusiv, s-au depus declaraţiile anuale de cotă de lapte fără aplicarea penalităţilor. „Precizăm că producătorilor de lapte care nu au depus în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deţinători de cotă vor transmite împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal. Pentru cumpărătorii de lapte care nu au depus la termen declaraţia anuală privind cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 15 mai. Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depăşire de 0,01% din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Suma trebuie să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 euro. De asemenea, cumpărătorul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării”, se mai precizează într-un comunicat purtând semnătura directorului Adrian Pintea.

Precizări pentru subvenţia la oi şi capre

Ovinele şi caprinele născute în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009 trebuie identificate cu două crotalii simple pentru a fi considerate eligibile la plata CNDP în acest an. În lipsa crotaliilor, fermierii trebuie să facă dovada comandării şi achitării contravalorii celui de-al doilea mijloc de identificare. „Începând cu 2012, Ministerul Agriculturii nu mai acceptă la plata subvenţiei decât ovinele şi caprinele crotaliate dublu, cu excepţia celor identificate înainte de 1 ianuarie 2008. Dubla crotaliere a ovinelor şi caprinelor a devenit obligatorie în România odată cu aderarea la UE. Pentru anul 2007, România a beneficiat de o derogare din partea Comisiei Europene, animalele putând fi identificate prin cel puţin o marcă auriculară.  Din 2008, fiecare animal ar fi trebuit marcat şi cu al doilea mijloc de identificare”, ne-a dezvăluit Adrian Pintea.

Deşi obligativitatea dublei crotalieri este prevăzută şi în legislaţia românească, medicii veterinari concesionari n-au aplicat decât o crotalie animalelor. Abia din 2009 dubla crotaliere a început să fie o regulă, iar din 2010 identificarea electronică a animalelor a devenit obligatorie. Acum, aproape jumătate din efectivul naţional solicitat la plată s-a dovedit a fi neeligibil pentru acordarea subvenţiei.

Fermierilor le-a mai rămas  mai puţin de o săptămână în care mai pot depune solicitări de plată la APIA, timp în care mai pot comanda crotalii duble pentru animalele identificate în anii 2008 şi 2009. Sesiunea de primire a cererilor expiră vineri, 18 mai 2012, iar APIA va desfăşura, în perioada 21 mai – 20 august, controlul în fermele solicitanţilor, la adresa menţionată în cerere.

În cadrul controlului la faţa locului, APIA verifică, printre altele, în special existenţa reală a animalelor identificate conform legislației în domeniu, pentru care se solicită prima, astfel: animalele născute până la 31 decembrie 2007 să fie identificate cu o crotalie auriculară simplă; animalele născute în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009 să fie identificate cu două crotalii auriculare simple;  animalele născute după 1 ianuarie 2010 să fie identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică.

Potrivit APIA, animalele născute înainte de 1 ianuarie 2010 pot fi marcate cu o crotalie simplă şi cu un microcip dacă nu se poate procura o a doua crotalie simplă. Crotaliile trebuie comandate şi achitate în avans până la începerea controlului.

Ca să nu piardă sprijinul pentru acest an, fermierii trebuie, fie să identifice animalele conform legislaţiei în domeniu, fie, pentru că timpul fizic este prea scurt pentru producerea, livrarea şi aplicarea crotaliilor, să se asigure că în perioada controlului va avea la îndemână documentele care fac dovada demersurilor întreprinse pentru achiziţionarea celui de-al doilea mijloc de identificare (crotalie): lista cu numerele de identificare avizată de medicul concesionar de liberă practică; nota de comandă către furnizorul de crotalii;  răspunsul furnizorului în care este comunicat termenul de livrare;  factura de achitare integrală/avans şi alte documente justificative, după caz.

Potrivit statistice oficiale, în perioada 9 aprilie – 9 mai, APIA a primit aproximativ 20 mii de cereri pentru un efectiv de aproape 3 milioane ovine şi caprine. Doar 150 de beneficiari au completat cererile on-line. În 2011, sprijinul pe cap de animal la speciile ovine/caprine a fost solicitat de 48.061 crescători de animale pentru un efectiv total de 7.705.402 animale.

Întâlnire la nivel înalt

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a organizat la sediul său, în perioada 10 – 11 mai 2012, reuniunea grupului de lucru bilateral între experţii APIA şi ai instituţiilor similare din Franţa – Agenţia de Servicii şi Plăţi (ASP) şi FranceAgriMer (FAM) – în vederea discutării unor aspecte importante pentru cele trei instituţii referitoare la „Simplificarea Politicii Agricole Comune după 2013”. Această reuniune reprezintă continuarea discuţiilor iniţiate în cadrul seminarului derulat în perioada 1 – 2 septembrie 2011 la Bucureşti, iar rezultatele acestui seminar vor face parte din poziţia comună a României şi Franţei susţinută în cadrul dezbaterilor privind noile propuneri legislative privind PAC după 2013.

Programul reuniunii a inclus subiecte referitoare la simplificarea PAC 2014 – 2020, atât în domeniul măsurilor de piaţă, cât şi în ceea ce priveşte plăţile directe, precum: provocările, obiectivele şi scopurile politicii de informare şi promovare după 2013 – Eficientizarea programelor de informare şi promovare prin reducerea sarcinilor administrative, simplificarea controalelor în cadrul măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, principiul înverzirii şi plata de bază, tinerii fermieri, zonele defavorizate şi micile exploataţii în noul PAC.

Colaborarea dintre agenţiile de plăţi din cele două state membre a început încă din anul 2007 şi a avut ca scop acordarea de consiliere şi suport tehnic şi metodologic de către partea franceză în vederea în vederea îmbunătăţirii continue a mijloacelor şi metodelor de aplicare a politicilor comunitare în sectorul agricol.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized