Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

29 februarie 2020

VOICULET

Reglementări privind utilizarea cardului naţional de sănătate

Normele metodologice de aplicare a contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 –2015, conţin reglementări privind modul în care va fi utilizat cardul naţional de sănătate. Începând cu data de 1 mai 2015, cardul de sănătate va deveni singurul instrument de validare şi

CAS Vâlcea, alături de asigurații vâlceni

• accesând site-ul www.cnas/casvl.ro, se pot obține informațiile necesare În calitate de instituţie care, în conformitate cu art.291 lit. c) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, are obligaţia să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor pe care îi reprezintă, Casa de Asigurări de Sănătate Valcea informează asiguraţii

Ianuarie 2015: 3.879 de concedii medicale eliberate de CAS Vâlcea

• în 2014, s-au eliberat 38.222 de concedii medicale • la finele lui ianuarie a.c., CAS Vâlcea înregistra cereri de restituire a indemnizațiilor de concedii medicale din octombrie 2014 Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea informează că, în conformitate cu prevederile OUG 158/2005, sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma

Pentru a se trata în străinătate în cursul anului trecut, peste 3.000 de asigurați vâlceni au primit cardul european de sănătate

Pentru a veni în sprijinul asiguraților din județul Vâlcea care au nevoie de tratament medical în străinătate, respectiv în țările membre ale Uniunii Europene, CAS Vâlcea face următoarele precizări: dacă un asigurat are nevoie de tratament medical în timp ce se află într-o țară membra a Uniunii Europene, prezentarea cardului european de asigurări sociale de

Serviciile de medicină dentară sunt decontate de CAS

Asigurații sistemului de sănă­tate care doresc să beneficieze de serviciile unui cabinet de medicină dentară pot verifica, zilnic, situația fon­durilor disponibile pentru fiecare cabinet în parte accesând adresa de internet www.casan.ro/casvl/, secțiunea Raportări furni­zori online. După mai bine de un an în care serviciile medicale stomatologice nu au mai fost decontate din fondul național de

Mâine începe distribuirea cardului de sănătate

Publicitate Mâine, 19 septembrie, vor fi distribuite Poștei cardurile de sănătate, documente care, după șapte ani de amânări, sunt realizate. Poșta va primi 600.000-700.000 de carduri pe zi, acestea urmând să fie distribuite în 20 de zile lucrătoare de la primire. Primele carduri vor fi primite de bucureşteni. În 22 septembrie va începe distribuirea cardului,

‹‹Articole noi