Tabăra naţională de teatru şi Cupa Imnului la fotbal


Astăzi, în Călimăneşti, se dă startul celei de-a IV-a ediţii a Taberei naţionale de teatru „Florin Zamfires­­­­cu”. Aceasta se desfăşoară pe două cate­­go­rii: – studenţi şi Prima Şansă des­tinată aspiranţilor la meseria de actor. Organizatorii evenimentului sunt: Primăria oraşului Călimăneşti, Ca­sa de Cultură Florin Zamfirescu, Uni­ver­sitatea Naţională de Artă Tea­­tra­lă şi Cinematografică I.L. Caragiale Bucu­reşti; parteneri fiind Asociaţia Euro­pea­nă pentru Conservarea şi Promo­varea Patrimoniului Cultural Eu­ro­pean Paris – Franţa, Grupul Şco­lar Econo­mic şi Administrativ Călimă­neşti. Tot azi, în Râmnicu Vâlcea, în­­ce­pe Cupa Imnului la fotbal, fotbal – co­pii, streetball, înot, orientare turis­­tică, şah. Organizator: Primăria Râm­nicului, iar parteneri sunt: Aso­ciaţia Ju­deţeană Sportul pentru Toţi şi Di­recţia Jude­ţea­nă pentru Sport şi Ti­neret Vâlcea.