Stop creditelor! Frână majoră pentru primării la final de an


• pentru dezvoltarea comunităților locale, Executivul a stabilit un nou prag al cheltuielilor
Limita anuală privind finanţările rambursabile precum împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit, emisiuni de titluri de valoare, leasing financiar care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, va fi de 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii 2016, 2017 şi 2018, a stabilit Guvernul printr-o hotărâre.
Potrivit unui comunicat al Executivului, aceeaşi limită anuală de 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii menţionaţi „a fost stabilită pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale”.
„Aceste limite anuale pentru contractarea finanţărilor rambursabile şi efectuarea tragerilor din finanţările rambursabile au fost stabilite pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat. Trebuie menţionat că aceste plafoane nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici pe cele alocate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare a Balcanilor”, precizează Guvernul. Executivul menţionează, de asemenea, că, pe această HG, „au fost consultate structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale”.