Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Stop banilor pentru păsări


• 18 ianuarie 2013 inclusiv a fost termenul oficial de depunere a Cererilor de ajutor pentru Măsura 215 – plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul b – păsări, acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data de 18 ianuarie 2013

APIA  anunţă că au putut depune cereri, beneficiarii Măsurii 2.1.5. – pachet b – Plăţi în favoarea animalelor – pachetul b – păsări, care nu au depus cereri de ajutor anterior emiterii Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 264/2012 privind modificarea  Ordinului 239/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi pentru bunăstarea animalelor – pachetul b păsări.

Beneficiarii măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b) – păsări, care au depus cereri de ajutor la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor actualiza angajamentele în conformitate cu anexa la prezentul ordin.

Plăţile pentru bunăstarea păsărilor se vor acorda doar pentru acele angajamente care respecta: cerinţele specifice condiţiilor de bunăstare (cerinţe minime obligatorii şi cerinţele superioare); standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei; notifică în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări; plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii.

În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), plăţile pentru bunăstarea animalelor cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.;

Conform Agenţiei, în cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii. Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii păsărilor sunt cele din Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized