Statutul CAR Pensionari, dezbătut în Adunarea Generală


• diplome cu ocazia a 60 de ani de la înființarea unității și modificări aduse Statutului CARP Râmnicu Vâlcea

Ieri, în incinta Clubului „Alexandru M.Alexiu” a avut loc Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Râmnicu Vâlcea, sub conducerea președintelui Grigore Răban (foto). Șeful pensionarilor vâlceni a amintit câteva cuvinte despre diplomele acordate membrilor unității, s-a ținut un moment de reculegere în memoria celor decedați și s-a dezbătut pe larg Statutul CARP-ului. „S-au acordat, până-n prezent, 10.264 de diplome, din care: 5.660 diplome de fidelitate, 1.212 aniversare, 2.082 de vechime. Am căutat, în acest ultim caz, cei mai vechi membri ai unității. Am plecat de la cei cu 57 de ani vechime în CARP și am ajuns la cei cu 28 de ani vechime. Am acordat și diplome celor care au împlinit anumiți ani de la căsnicie. N-am ținut cont dacă au 50 de ani sau mai puțin și diplome am acordat și cu ocazia înființării a patru ani de la Club”, a precizat Grigore Răban.
S-a vorbit despre modificări ale Statutului unității, au fost aduse propuneri și, totodată, s-a dat citire și organigramei propusă pentru 2015, organigramă ce prevede un număr mai mic de funcții.