„Start-up” pentru primării


• cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, s-a lansat programul pentru autorități locale
Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, a lansat, în data de 5 februarie, schema de granturi mici „Acces la finanțare”. „Schema de grant are ca obiectiv creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunitățile izolate, marginalizate. În acest context, prin intermediul schemei de granturi mici, FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare, constând în construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale, infrastructurii destinate alimentarii cu apă, infrastructurii de canalizare, a drumurilor, podurilor și podețelor”, transmite Ștefan Dabu, specialist în cadrul Fondului Român de Dezvoltare Socială.
Promotorii de proiect eligibili sunt autorități ale administrației publice locale, respectiv comune, orașe (inclusiv municipii) și județe pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială. Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro. Mai trebuie spus că termenul limită de depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019.