Sprijin pentru producătorii de cartofi


• aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului a devenit realitate

Direcţia Agricolă informează că a fost aprobată în şedinţa de Guvern hotărârea prin care se acordă suma totală de 7,457 milioane lei, ajutor de stat pentru producătorii de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului pentru recolta anului 2010. Întreaga sumă se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale e elaborat proiectul de hotărâre considerând că va avea un impact pozitiv asupra producătorilor de cartofi a căror producţie a fost afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului, prin asigurarea despăgubirii valorii producţiei afectate.

În plus, a fost aprobată totodată şi Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de hotărâre pentru a veni în sprijinul producătorilor de cartof a căror cultură de cartof a fost afectată de organismele  de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepe­donicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului). Hotărârea stabileşte: cadrul legal în vederea acordării ajutorului de stat pentru despăgubirea producătorilor de cartofi de sămânţă şi producătorilor de cartofi de consum, afectaţi de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului), care au utilizat la înfiinţarea culturii sămânţă de cartof certificată oficial; suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kg, aferentă perioadei 2010-2013, pe categorii de cartofi şi gradul de contaminare.

„Hotărârea va avea un impact pozitiv asupra producătorilor de cartofi afectaţi de cele două organisme de carantină menţionate anterior, precum şi a mediului înconjurător prin aplicarea corectă a măsurilor de control stabilite la nivelul Comunităţii Europene, pentru tuberculii declaraţi contaminaţi sau probabil contaminaţi în vederea eradicării/împiedicării răspândirii acestor organisme de carantină” crede Florel Bădele, directorul Direcţiei Agricole Vâlcea.