Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 12 – 18 martie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 – 18 martie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Straubing și Aranghel.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul Stațiilor de pompare din aria de activitate;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de conectare a rețelei de apă PEHD De 630 la rețeaua de distribuție apă potabilă OL PREMO 600 existentă pe strada Depozitelor;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe strada Luceafărului;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea unui branșament pe strada Frunzișului;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Calea lui Traian;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Libertății – blocul A14, Aleea Bradului – blocul B8, strada Calea lui Traian – blocurile 7, Filipin, D1, 149, S20 și S24, strada Nicolae Iorga – blocul 93, strada Mihai Viteazu – blocul CPL2, strada Luceafărului – blocul A21, strada Mihai Eminescu – blocurile C10 și B14, strada I. C. Brătianu – blocul C27, strada Regina Maria – blocul S9, Aleea Narciselor – blocurile C26 și C28, strada General Magheru – blocul V1, strada Henri Coandă – blocul P4, Aleea Panseluțelor – blocul C18, strada V. Olănescu – blocul C12, strada Lucian Blaga – blocul A41/2, strada Ostroveni – blocurile 84 și 108, strada Ion Referandaru – J3 și bulevardul Tineretului – blocurile A12, A63 și S2.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 14 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și trei montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate trei lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 18 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA