Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Știrbei Vodă, Ostroveni și Drumul Gării.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Nicolae Iorga, Marin Sorescu și Aleea Panseluțelor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au finalizat lucrările de igienizare a rezervorului Petrișor;
• s-a înlocuit tronson canalizare menajeră pe strada Dan Basarab;
• s-au executat lucrări de extindere rețea de apă potabilă și de canalizare pe strada Schitul Troianu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A26, A27, A27/1, A27/3 și B5, strada Nicolae Titulescu, strada Episcop Inochenție, strada Dan Basarab, strada Marin Sorescu – blocul A37/2, strada Kalamata, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Rapsodiei, strada Calea lui Traian – blocul 21, strada Dobrogeanu Gherea, strada Henri Coandă – blocul A4, strada Gib Mihăescu – blocul S5, strada Republicii și bulevardul Tineretului – blocurile A10 și A11.
ȘASE APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate șase apometre, dintre care trei apometre verificate și înlocuite și trei montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 16 avize de amplasament și 32 de avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA