Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21-24 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-a remediat, în timp util, avaria la conducta de apă potabilă pe strada Drumul Gării.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Tudor Vladimirescu, Liviu Rebreanu, Danil Ionescu și Radu de la Afumați.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a executat cămin pentru vană D50 pe strada Ferdinand;
• s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Nicolae Iorga;
• s-a verificat rețeaua de canalizare menajeră de pe strada Bujorencii;
• s-au început lucrările de înlocuire tronsoane rețea de canalizare pe strada Aleea Panseluțelor;
• s-a efectuat igienizarea perimetrelor rezervoarelor Capela și Popa Șapcă;
• au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Tineretului, Ferdinand și bulevardul Tudor Vladimirescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Timiș, strada Aleea Bradului – blocul C4, strada Regina Maria, strada Liviu Rebreanu, strada Calea lui Traian, strada Dacia – blocul 84, strada Maior Georgescu și strada Aleea Stejarului – blocul C17.
32 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate și înlocuite 32 de apometre. De asemenea, au fost realizate două lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 24 avize de amplasament și două avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA

Posting....