Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 6-12 octombrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Krusevac, Marin Sorescu Bl. G80, Mihai Viteazu, Splaiul Mircea Vodă și Danil Ionescu.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Știrbei Vodă nr. 204, Stolniceni nr. 294, Avram Iancu nr. 12, Danil Ionescu nr. 18, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 28, Straubing nr. 269, Apusului nr. 29.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe str. Copăcelu nr. 37B;
• se continuă cu amenajarea terenului, montarea pavelelor și realizarea etanșeității căminelor pe branșamente în urma finalizării lucrărilor pentru reabilitare rețele apă potabilă și branșamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Știrbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătrașcu Vodă și Mircea Vodă;
• au început lucrările de reabilitare rețele apă potabilă și branșamente pe strada Posada;
• continuă lucrările pentru reabilitare rețele apă potabilă și branșamente pe strada Krusevac;
• au fost ridicate la cotă nouă cămine de canalizare pe str. Matei Basarab Bl. 116, Bl. 118 și Bl. 98 și str.Ostroveni;
• Str. Matei Basarab. Bl. 98 – refacere teren lângă cămine de canalizare;
• s-au continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bd. Tineretului – Bl. A11/1, Bl. B4; str. Lucian Blaga – Bl. A54, Bl. A33, sc. A; str. Calea lui Traian – Bl. L, sc. B, Bl. S15, sc. C, Bl. S17, sc. B și C; str. Dr. Hacman – Bl. 89; str. Petrișor – Bl. P5; str. Constantin Brâncuși – Bl. H4, Bl. I2, sc. A, B și C; str. Dacia – Bl 15; str. Luceafărului – Bl. A2, sc. B; str. Aleea Stejarului – Bl. B1, sc. A, B, C și D; str. Mihai Eminescu – Bl. C11, sc. A; str. Henri Coandă – Bl. N4, Bl. N6 și Bl. P4; str. Nicolae Iorga – Bl. A94; str. Știrbei Vodă nr. 158 și str. Morilor nr. 89.
CINCI APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate cinci apometre, dintre care trei verificate și înlocuite, două montaje apometre noi. Au fost realizate zece lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. Totodată, au fost întocmite șapte avize tehnice și șase avize de amplasament.