Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul ITM Vâlcea a aplicat AMENZI DE 20.000 DE LEI în luna ianuarie


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea ne-au transmis informații referitoare la activitatea de control în domeniul Securității și Sănătății în Muncă desfășurată în luna ianuarie 2022.
Astfel, în prima lună a acestui an, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 69 de controale. Au fost dispuse 212 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 208 sancţiuni contravenţionale, din care 206 avertismente și două amenzi în valoare totală de 20.000 lei. Vestea bună este că, în luna ianuarie 2022, nu au fost înregistrate accidente de muncă.

Principalele măsuri dispuse

Inspectorii muncii au dispus măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre mai reprezentative ar fi:
• luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-COV2;
• asigurarea de echipamente de muncă corespunzătoare și verificarea periodică a acestora de către personal calificat;
• asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
• asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
• evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
• elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
• efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
• dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
• dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
• s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise;
• asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Informații oferite de către Livia-Mariana DRUGAN, Inspector șef adjunct Relații de Muncă în cadrul ITM Vâlcea
Sursă foto: Arhivă