Septembrie și trei muncitori „la negru”


Luna trecută, angajații Serviciului Control Relaţii de Muncă au efectuat un număr de 99 controale, fiind dispuse 218 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale, din care 19 avertismente şi cinci amenzi în valoare de 23.000 lei.
În timpul controalelor, au fost identificate trei persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoa­re la angajarea salariaţilor în R­egistrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; nee­xecutarea de către anga­ja­tori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntoc­mirea foilor colective de prezen­ţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 45 de sesizări privind neres­pectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, execu­tarea, modificarea şi suspen­darea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacor­darea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, șef ITM Vâlcea.

Posting....