Senzațional! Iată cum se vor acorda pensiile speciale pentru primari și președinții de consilii județene


• Ministerul Dezvoltării a publicat Normele de aplicare

Legeastart.ro scrie că Ministerul Dezvoltării Regionale a publicat Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă persoanelor care au îndeplinit funcţia de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean: „Potrivit proiectului, cererile pot fi depuse până la data de 31 martie 2020, situaţiile centralizatoare urmând să fie trimise Ministerului Finanţelor până la data de 31 mai 2020. Conform actului, toate persoanele care, ulterior anului 1992, au deţinut cel puţin un mandat în funcţia de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliilor judeţene, au drept la o indemnizaţie lunară, calculată la nivelul a 0,4% din venitul lunar înmulţit cu numărul de luni de mandat, dar nu mai mult de 144 de luni (12 ani).
Normele publicate cuprind mai multe exemple de calcul, pentru situații specific, cum ar fi: “Persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă a îndeplinit 1 mandat complet de președinte de consiliu județean, 36 luni de mandat pentru funcția de vicepreședinte de consiliu județean, 1 mandat complet de primar și 2 mandate pentru funcția de viceprimar.
Persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă optează pentru 1 mandat de președinte de consiliu județean M1 = 48 luni, pentru care i se calculează indemnizația aferentă (I1), M2 = cele 36 de luni pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean pentru care i se calculează indemnizația aferentă (I2) plus M3 = diferența de 12 luni din mandatul de primar pentru care i se calculează indemnizația aferentă (I3), și un mandat complet de primar M4 = pentru care i se calculează indemnizația aferentă (I4).
Se renunță la mandatele de viceprimar”.
De asemenea, sunt cuprinse și condițiile în care încetează plata acestor indemnizații.
Art. 11
(1) Plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă de drept, în cazul în care persoana care beneficiază de indemnizația pentru limită de vârstă obţine un nou mandat de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean.
(2) Reluarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă ca urmare a încetării situaţiilor prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare depunerii cererii, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (9) din Codul administrativ.
(3) Suspendarea sau reluarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă se face în baza dispoziției de suspendare/reluare emisă de primar/președintele consiliului județean.
Proiectul de pe pagina Ministerului Dezvoltării are anexate și documentele care trebuie depuse la dosarul pentru obținerea indemnizației, cererea și declarația pe propria răspundere.
Indemnizaţia pentru limită de vârstă calculată conform prezentelor norme este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Indemnizația se poate cumula cu orice alt tip de pensie şi se calculează în raport cu veniturile pe care le încasează în prezent primarii, viceprimarii, vicepreşedinţii sau preşedinţii Consiliilor Judeţene.
Edilii şi şefii Consiliilor Judeţene care au deţinut astfel de funcţii începând cu anul 1992 şi s-au pensionat deja pot depune până în primăvară cererile pentru acordarea unor indemnizații suplimentare pensiilor, cu excepția celor care au fost condamnaţi definitiv şi cei care au în derulare un mandat de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean.
Art. 15 – (1) După publicarea în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri persoanele care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă pot depune cereri până la data de 31 martie 2020;
(2) Situația centralizatoare întocmită de către fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în baza dispozițiilor de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă, pentru cererile depuse potrivit alin.(1) se transmite către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administraţiile finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei generale regionale a finanțelor publice Bucureşti până la data de 30 aprilie 2020;
(3) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice /administrațiile județene ale finanțelor publice centralizează și transmit Ministerului Finanţelor Publice până la data de 31 mai 2020 situațiile primite de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin.(2)” informează site-ul Legeastart.ro