Seminar la CCI Vâlcea


În 12 septembrie 2012 a fost lansată pentru regiunea Sud-Vest Oltenia o nouă cerere de proiecte pentru domeniul major de inter­venţie 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resur­selor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Cererile de finan­ţare se depun începând cu data de 23 octombrie la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, organism Intermediar pentru Programul Operaţional Re­gional.

Astăzi, Agenţia pentru Dezvol­tare Regională Sud-Vest Oltenia or­ganizează împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, parte­ner Enterprise Europe Network, un seminar de informare pentru poten­ţialii beneficiari ai acestei linii de finanţare, din judeţul Valcea Astfel, începând cu ora 11.00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, experţii ADR Sud-Vest vor informa asupra condiţiilor de acce­sare a programului şi vor răspunde întrebărilor celor prezenţi

Posting....