Ședința ordinară a CL Râmnicu Vâlcea, în condiții extraordinare la Filarmonica „Ion Dumitrescu”


Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 31.03.2020, ora 13.00, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.
Convocarea va avea în vedere prevederile Ordonanțelor militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cu privire la măsurile de distanțare socială și a respectării condițiilor igienico-sanitare, urmând ca la accesul în sală să fie disponibile dezinfectant și măști de protecție. De asemenea, se va urmări permanent păstrarea distanței recomandate de 1 m – 1,5 m față de ceilalți participanți, locurile urmând a fi prestabilite corespunzător. Pentru fiecare loc ocupat de consilierii locali, primarul municipiului și secretarul general va fi asigurat microfon individual în vederea permiterii realizării dezbaterilor prevăzute de Codul administrativ, urmând ca rezultatul votului să fie consemnat de secretarul general al municipiului în procesul-verbal al ședinței prin intermediul apelului nominal pe care-l va face președintele de ședință.
Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail „primaria@primariavl.ro”, astfel încât, în mod exclusiv, și în ordinea înregistrării solicitărilor să poată fi aranjate locurile necesare acestora cu respectarea prevederilor de distanțare socială.
Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ pentru anul 2019.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2020.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea PIEȚE PREST SA pentru anul 2020.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea ETA SA pentru anul 2020.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr. 7”.
10.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266 din 28.12.2006 privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările și completările ulterioare.
11.Proiect de hotărâre privind reglementarea facturării și încasării de la operatorul serviciului de salubrizare a tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare al energiei termice către populație.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/22.08.2002.
15.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a unui spațiu situat în Calea lui Traian nr. 94-96.
16.Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea publică a municipiului.
17.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 555 mp situat în Râmnicu Vâlcea – str. Buda, utilizat ca drum acces.
18.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil -teren cu destinația de drum public.
19.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de asociere în participațiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea „Librăriile Humanitas SA”.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și aprobarea tarifelor pentru închiriere macara.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială.
22.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
23.Proiect de hotărâre privind amânarea la plată a chiriilor aferente locuințelor sociale, a celor pentru tineri până în 35 de ani (ANL), precum și a celorlalte spații de locuit din municipiu.
24.Raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019 prezentat în conformitate cu prevederile art. 155 alin.(3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
25.Întrebări, interpelări și răspunsuri.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea