Se modernizează iluminatul public din Horezu


Spre sfârşitul acestei luni, mai precis în data de 26 septembrie 2020, se va desfășura licitaţia privind serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de iluminat public în orașul Horezu, județul Vâlcea”. Codul CPV principal este 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică, iar valoarea totală estimată este de 282.616 lei.
Primarul Nicolae Sărdărescu ne-a detaliat care este obiectul contractului: „Prin acest contract se cor asigura serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente implementării proiectului POR «Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de iluminat public în orașul Horezu, județul Vâlcea», conform soluției tehnice prevăzuta în SF, precum şi solicitărilor din Certificat de urbanism. Acest proiect este finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice”.