Se inaugurează prelungirea bulevardului Tiberetului


Astăzi, de la ora 14.30, con­ducerea Primăriei Râmni­cului va inaugura obiectivul de inves­tiţii „Prelungire B-dul Tineretului spre sud cu B-dul Dem Rădu­lescu de la intersecţia cu Str. Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațio­nal Regional, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniu major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dez­vol­­tare urbană, categoria de ope­­­ra­țiuni „Reabilitarea in­fra­struc­­turii urbane și îmbunătă­țirea serviciilor urbane, inclusiv trans­portul urban”.
În urma finalizării acestui pro­iect de investiții, autoritățile locale estimează că traficul în sudul Râmnicului va fi mult fluidi­zat, accesul în oraș urmând să se facă mai facil.