Se caută oameni pentru postul de Inspector ISU în Nicolae Bălcescu


Primăria comunei Nicolae Bălcescu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă; certificat de competenţe profesionale, în con­­diţiile stabilite prin metodo­logia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 iulie, ora 10.00 – proba scrisă; 28 iulie – proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevă­zute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la pu­blicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei comunei Nicolae Băl­cescu, Județul Vâlcea și la nu­mărul de telefon 0250.761.089.