Școlile și grădinițele, la control!


• DSP Vâlcea a început verificarea unităților educaționale • sunt sau nu pregătite pentru noul an școlar? • din 590 de unități, doar 20% nu au autorizații • edilul Ionescu: „școlile sunt Ok… ne punem pe făcut copii”

Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea au demarat deja controalele în uni­tățile educaționale din județ, pentru a constata dacă sunt asigurate condi­țiile optime începerii noului an școlar. În cadrul acestor verificări se va ur­mări dacă sunt respectate condițiile de igienă, calitatea mobilierului, apro­vi­zio­narea pentru la iarnă, apă curentă și potabilă, orarul în școli. Primele con­troale au vizat școlile și grădinițele din Cernișoara și Oteșani, urmând, până la finele acestei săptămâni, cele din localitățile: Bălcești, Ghioroiu, Mue­reasca, Diculești și Horezu. Con­tactat, edilul Mihai Ionescu a precizat că s-au luat toate măsurile începerii noului an școlar în bune condiții. S-a făcut deja igienizarea la unele școli și există apă curentă. Mai în glumă, mai în serios, edilul a ținut să atragă aten­ția asupra numărului de copii existent la școlile din comună: „Duminică, cu oca­zia a șase cununii ce vor avea loc la primărie, îi voi sfătui pe cetățeni să se pună pe făcut copii. Și nu unul, câte doi, trei pentru a avea școlile pline”. În comuna Muereasca, o singură pro­blemă mai trebuie remediată. La școa­la din satul Andreești au fost dărâmate sobele și se vrea amplasarea unei centrale termice, lucru ce va fi rezolvat în următoarele zile. Aceasta este sin­gura unitate de învățământ fără aviz de funcționare ca urmare a lipsei apei curente. În rest, școlile și grădinițele din satele Muereasca de Jos și Mue­reas­ca de Sus sunt aprovizionate cu lemne, igienizate, cu mobilier modern, gata pregătite pentru venirea elevilor.

Bani pentru sediul unei centrale din Greblești

Alesul local din Câineni a dema­rat, la rândul său, lucrările de igie­ni­zare în școli. „Am început cu școala din satul Câinenii Mari, unde trebuie făcută igie­nizarea. În mare, elevii dis­pun de condiții optime de studiu: mo­bilier bun, apă curentă, potabilă… Sin­gu­ra problemă care rămâne o repr­e­zintă amplasarea unei centrale ter­mi­ce la grădinița din Greblești. Noi am achi­ziționat o centrală termică cu o pu­tere mai mare pentru școala din Câi­nenii Mari, iar cea care era acolo va fi dusă la grădinița din Greblești. Avem nevoie însă de fonduri pentru cons­trui­rea unei încăperi unde va fi montată centrala. Am făcut o cerere către con­ducerea Inspectoratului Școlar, am obținut promisiunea doamnei Gabriela Ene că se va face tot posibilul obținerii de fonduri. Noi am solicitat 1,5 milioane de lei”, a precizat primarul Ion Nicolae.

„Cerem bani de la Inspectorat, dar nu vedem un leu”

Edilul liberal din Stănești, Ionel Mi­chiu, se află pe ultima sută de metri cu igienizarea școlilor. Deși acestea sunt în mare puse la punct, ar mai fi nevoie însă de fonduri pentru unele lucrări, dar alesul local se arată dezamăgit la acest capitol: „Pot spune că suntem în grafic. Se mun­ceș­te cu oamenii de pe Legea 416, cu fe­meile de serviciu…Ar mai fi unele lu­crări de făcut, dar, deși am solicitat bani la Inspectoratul Școlar, nu vedem un leu”.

Grupurile sanitare și canalizarea, prioritare în Orlești

Administrația din Orlești speră să finalizeze lucrările în unitățile educa­țio­nale până la începerea anului șco­lar. Contactat, edilul Constantin Cîrs­ti­na a precizat că se lucrează încon­tinuu, probleme existând la grupurile sanitare și asta deoarece trebuie refăcută canalizarea. Dezamăgirea s-a putut observa și-n vocea primarului care, întrebat dacă a mai primit ceva fonduri de la Inspectoratul Școlar, a precizat scurt: „N-am văzut niciodată un leu. Totul se face din bugetul local”.

Velcu Istocescu Tudor și Pârvulescu, norocoșii cu școlile

Sunt însă și primari care, în baza unor proiecte implementate în urmă cu un an, doi, nu trebuie să se ocupe în pre­zent decât de igienizarea sălilor de curs. În comuna Stroești, edilul Velcu Isto­ces­cu Tudor a realizat deja igienizarea la Școa­la din Cireșu, ur­mând curățenia la unitatea educa­țio­nală din Stroești. „În 2004 și-n 2009 am reabilitat, cu fonduri de la Banca Mondială, școlile cu clasele I-VIII din Stroești și Cireșu. Au avize de func­­țio­nare și nu a trebuit decât să mă ocup de igienizare”. La fel de bine stă și pri­marul Gheorghe Pârvulescu: „În peri­oa­da 2009-2010, școlile din Păuşeşti-Otăsău au fost puse la punct, reabilitate complet. Avem grupuri sanitare adec­va­te, apă potabilă, curentă…Tot ce rămâne de făcut este să le aprovizionăm pentru la iarnă. Oricum, ne-au mai rămas ceva lemne de anul trecut și problema va fi rezolvată”.