ȘAPTE LOCALITĂȚI vâlcene au fost declarate parte a „Transhumanței carpatice”


A devenit oficială finalizarea procesului de înscriere a elementului cultural „Transhumanța carpatică, parte a vieții pastorale tradiționale” în Inventarul național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial.
Înscrierea elementului cultural în Patrimoniul Cultural Imaterial Național reprezintă doar un prim pas, procesul de înscriere a Transhumanței carpatice în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO fiind, de asemenea, demarat, în cadrul unui dosar multinațional la care participă 10 state. Înscrierea în patrimoniul UNESCO va permite o mai bună punere în valoare a dimensiunii economice și sociale a acestui fenomen cultural viu și adoptarea unor măsuri care să permită transmiterea sa către generațiile viitoare.
„Transhumanța carpatică este un fenomen economic, cultural, social, demografic și ecologic, ce a determinat exploatarea de noi spații de pășunat, schimbul de elemente culturale între indivizi și comunități, apariția de drumuri comerciale, înființarea de noi așezări, crearea de toponime și antroponime, contribuind astfel la menținerea unității poporului român. În ciuda declinului pe care păstoritul transhumant l-a suferit în ultimele decenii, această ocupație cu caracter istoric a poporului român continuă să reprezinte mijlocul principal de existență al unui număr important de păstori din zonele montane, ce conservă trăsăturile unei economii pastorale alcătuită pe parcursul secolelor. Astăzi, transhumanța reprezintă un ansamblu complex de practici și cunoștințe ce privesc animalele, pășunatul la altitudine, meșteșugurile și produsele stânei, comunitatea pastorală și ritualurile ei, conferind identitate satului pastoral montan cu specific transhumant și gospodăriei țărănești pastorale. Docu mentul de înscriere a «Transhumanței carpatice, parte a vieții pastorale tradiționale», în Inventarul național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial a fost redactat prin colaborarea între experți din Comisia Națională a Patrimoniului Cultural Imaterial a Ministerului Culturii, specialiști din Agenția Națională a Zonei Montane, organism aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. În cadrul acestui proces de înscriere, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut o contribuție importantă la întreaga procedură, constituirea grupului de lucru realizându-se la inițiativa echipei Agenției Naționale a Zonei Montane în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Inventarierea unor practicanți activi ai transhumanței, implicarea acestora în procedura de înscriere, facilitarea legăturilor dintre păstorii transhumanți și experții nominalizați de Comisia Națională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial în vederea documentării culturale a fenomenului precum și formularea de propuneri de protejare și conservare, sunt doar câteva dintre activitățile desfășurate în acest demers”, informează Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea prin vocea directorului Ovidiu Barbu.
Din județul Vâlcea, au fost declarate parte a „Transhumanței carpatice” următoarele șapte localități: Vaideeni, Perișani, Malaia, Boișoara, Câineni, Racovița și Titești.