„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


Continua seria orelor de infor­mare europeană, organizate de Cen­trul de Informare EUROPE DIRECT din cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. Şi astăzi, începând cu ora 10.00, în Sala de Conferinţă a Bibliote­cii, are loc o asemenea întâl­nire, la care participă elevii clasei a XII-a D, de la Liceul Tehnologic „Că­pitan Nicolae Ple­şoianu”, însoţiţi de prof. Manea Aurelia Cerasela. Acţiu­nea face parte din Săptămâna altfel: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.