Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

21 februarie 2020

S-a lansat oficial „Rețeaua campionilor în domeniul integrității”


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat luni, 1 iulie a.c., competiția „Rețeaua campionilor în domeniul integrității” la nivelul administrației publice locale. În cadrul competiției, vor fi prezentate și premiate cele mai bune practici anticorupție adoptate/ implementate la nivelul autorităților administrației publice locale, în vederea constituirii unei „rețele a campionilor în domeniul integrității”. Prin acest demers, se urmărește angrenarea unui număr cât mai mare de unități administrativ-teritoriale atât în procesul de implementare a măsurilor anticorupție, precum și în cel de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție.
Această competiție vizează și stimularea implicării administrației publice locale în implementarea măsurilor de dezvoltare a integrității, prin promovarea experiențelor unităților administrativ-teritoriale. În acest scop, MDRAP invită toate autoritățile administrației publice locale din România să se înscrie, prin completarea formularului atașat. Documentul va fi însoțit de declarația prin care conducătorul instituției își exprimă acordul cu privire la participarea la Competiție, și va fi transmis pe adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro. Termenul limită pentru transmiterea formularului de înscriere și a declarației este 1 septembrie 2019.
Autorităţile administrației publice locale pot înscrie în cadrul acestei prime ediții a competiţiei cazuri de bună practică/ proiecte care se încadrează în una din următoarele teme: Guvernare deschisă; Transparență și comunicare.
Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a Competiției „Rețeaua campionilor în domeniul integrității” și ale legislației aplicabile. Totodată, toate autoritățile administrației publice locale participante vor face parte din rețeaua campionilor în domeniul integrității. Premiul va consta în asigurarea participării pentru maxim cinci reprezentanți ai autorităților administrației publice locale premiate la sesiuni de instruire în domeniul anticorupție, organizate de instituții europene.
Competiția face parte din activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente”, obiectiv specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Cum arată și ce spune regulamentul?

Evaluarea cazurilor de bune practici/proiectelor presupune verificarea următoarelor aspecte: Conformitate administrativă: cazul de bună practică/proiectul a fost depus în termenul indicat în anunțul de lansare a competiției; cazul de bună practică/proiectul are ca inițiator principal o autoritate a administrației publice locale; cazul de bună practică/proiectul se încadrează în cel puțin una din tematicile competiției; cazul de bună practică/ proiectul este însoțit de Declarația conducătorului instituției prin care își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul competiției și își asumă autenticitatea cazului de bună practică/proiectului transmis; cazul de bună practică/proiectul nu a mai fost premiat în cadrul competiției rețeaua campionilor în domeniul integrității. Această cerință se aplică începând cu ediția a II-a. Aceste criterii sunt eliminatorii. Neîndeplinirea unuia dintre acestea atrage după sine descalificarea din competiție. Fiecare caz de bună practică/proiect care a trecut de etapa de conformitate administrativă va fi evaluat din punct de vedere tehnic, pe baza unei grile. Criteriile de evaluare tehnică și punctajul aferent acestora sunt: originalitate/inovaţie: maxim 15 puncte; caracter practic și orientare către rezultat: maxim 15 puncte; eficiență și eficacitate demonstrate: maxim 25 puncte; implicarea cetăţenilor şi voluntariat: maxim 15 puncte; posibilitate de multiplicare/repetabilitate: maxim 15 puncte; sustenabilitatea proiectului: maxim 15 puncte. Punctajul maxim care poate fi obținut este de 100 de puncte.
Punctajul obținut pentru fiecare caz de bună practică/proiect se obține prin însumarea punctajelor primite pentru fiecare criteriu de evaluare tehnică. Se va constitui câte o comisie de evaluare a candidaturilor pentru fiecare ediție a competiției. Comisia va fi alcătuită din cel puțin 4 membri: cel puțin 3 membri cu drept de vot și 1 secretar, fără drept de vot.
Membrii cu drept de vot vor fi nominalizați de către MDRAP. În funcție de temele selectate, pot fi invitați să participe în comisia de evaluare reprezentanți din alte instituții (Ex.: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Justiției, Agenția Națională a Funcționarilor Publici etc.). Secretarul comisiei va fi desemnat din partea MDRAP (DIBGPP). Vor fi invitaţi în calitate de observatori membri ai structurilor asociative (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România). Înaintea procesului de evaluare, membrii comisiei vor semna declarația de imparțialitate. Fiecare caz de bună practică/proiect va fi evaluat de membrii cu drept de vot. Punctajul final pentru fiecare caz de bună practică/proiect va fi reprezentat de media aritmetică dintre punctajele acordate de către fiecare membru cu drept de vot.
În cazul în care există o diferenţă majoră (minim 25 puncte) între punctajele acordate aceluiaşi caz de bună practică/proiect de către membrii comisiei, un reprezentant al structurii asociative a tipului de unitate administrativ teritorială în cauză va asigura procesul de conciliere în vederea stabilirii punctajului final. În funcție de punctajele obținute se va realiza lista cu clasamentul fiecărei ediții a competiției. Comisia de selecție a candidaturilor va avea următoarele atribuții: va evalua cazurile de bună practică/proiectele pe baza grilelor de evaluare, va întocmi lista cu cazurile de bună practică/proiectele descalificate, va întocmi lista cu cazurile de bună practică/proiectele care se califică pentru a fi premiate, aprobă raportul de evaluare pentru fiecare ediție a competiției, se asigură că se vor comunica rezultate competiției.

Etichete: , ,

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Actualitate