S-a aprobat bugetul societății Expo Nord Oltenia Călimănești


La finele lunii aprilie a.c., consilierii județeni au aprobat bugetul pe 2015 al societății Expo Nord Oltenia Călimănești. Cheltuielile aferente volumului de activitate pentru acest an ajung la 230,30 mii lei din care: cheltuieli cu bunuri/servicii (cheltuieli materiale) în valoare de 90,90 mii lei; achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, combustibil, energie, apă etc.; cheltuieli impozite și taxe: 2,00 mii lei; cheltuieli cu personalul: 132,40 mii lei, alte cheltuieli de exploatare: 5,00 mii lei. Fondul de salarii aferent conducătorului societății este de 24,97 mii lei. Menționăm că, la finele lui 2014, Sc Expo Nord Oltenia Călimănești înregistra plăți restanțe în valoare de 142,35 mii lei.