S-a aprobat bugetul de venituri al ADI Salubrizare Vâlcea


• acesta are o valoare de aproape cinci miliarde lei vechi
Marţi, 24 februarie 2015, între orele 13.00 şi 16.00, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea a avut loc Şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea. Aşa cum a fost comunicată ordinea de zi, şedinţa a avut ca scop aprobarea proiectului de Buget şi a proiectului organigramei. La Şedinţa Adunării Generale, la care a participat şi vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Gheorghe Păsat au fost prezenţi toţi membrii Consiliului Director: preşedinte Victor Popescu, din partea municipiilor domnul Eduard Vârlan – viceprimar al Râmnicului, reprezentantul oraşelor şi reprezentanţii comunelor, primarii Florinel Constantinescu, Vintilă Chelcea, Gheorghe Drăghici, Alexandru Dediu şi Ion Năfliu. De asemenea, la şedinţă au participat, la solicitarea lor şi consilierii judeţeni Victor Stănculescu şi Dumitru Tărăşenie.
Urmare a prezentării propunerilor făcute de reprezentantul Direcţiei de specialitate din Consiliul Judeţean Vâlcea, s-a aprobat un Buget de venituri în valoare de 492.924 mii lei – existând deja un sold de 18.763 mii lei şi o organigramă cu următoarea componenţă: un post director executiv, un post consilier juridic, un post economist şi un post monitorizare. Proiectele aprobate vor fi supuse şi aprobării în urmă­toa­rea Şedinţă a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Interco­munitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea. S-a stabilit, pentru diminuarea cheltuielilor, ca sediul ADI – Salubrizare să fie în clădirea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Posting....