RoȘtire


În județul nostru, șantierul BRUA s-a întins pe 56,7 kilometri. Au putut fi identificate de-a lungul acestui șantier trei situri: două la Gușoeni și unul la Zătreni, cercetate personal, în primăvara anului 2019. După o supraveghere efectuată personal, am identificat alte două situri arheologice: un nou sit la Zătreni și altul la Măciuca. Este vorba despre așezări preistorice, dar și medievale. La Măciuca, la o distanță de 600 metri de actuala biserică din Bocșa, am identificat o locuință semi-adâncită, de tip semi-bordei, de la final de secol XVII, început de secol XVIII.
• Ion TUȚULESCU, șef secție Muzeul de Istorie Vâlcea