RoȘtire


Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 46, alin. 1: «Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă».
Conducerea Apavil SA Râmnicu Vâlcea