Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 iulie 2020

Reglementarea pieței pe „filiera” cerealelor


Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu 243 voturi pentru (unanimitate). Prin actul normative, se urmărește îmbunătățirea organizării și funcționării pieței cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor și a produselor procesate din cereale, întărirea disciplinei și responsabilității partenerilor participanți la comercializare prin instituționalizarea utilizării unor contracte de vânzare cumpărare unitare, pentru a evita discriminarea, ceea ce vă asigura un grad ridicat de predictibilitate a activității de valorificare a cerealelor.
Deputatul Daniela Oteșanu (foto) a evidențiat următoarele modificări: includerea ca organism instituțional responsabil cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piață a Organizației Interprofesionale „Cereale și Produse Derivate din România (O.I.C.P.D.R.)”, aceasta fiind recunoscută prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale numărul 99/2011; introducerea de prevederi prin care producătorii agricoli, persoane juridice și fizice, să utilizeze un contract cadru de vânzare-cumpărare, al cărui model este aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență; în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței de urgență, orice vânzare-cumpărare de cereale, pe piața internă sau la externă, trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți sau primii-cumpărătorii trebuie să fac o ofertă scrisă de a contracta.
Modificările propuse vizează o mai bună valorificare a producției de cereale, prin instrumentarea acestor contracte care să permită siguranța valorificării cerealelor de la fermieri la procesator/comerciant cât și conferirea unor prețuri echitabile pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu producția.

Alte articole de la Politică și Administrație