Reducerea TVA va scoate pâinea din ”cuptorul” evaziunii fiscale


Unul dintre elementele de bază luate în calcul pentru alimentarea bugetului pe acest an rezidă în aplicarea unor măsuri de ordin fiscal care să determine, dacă nu eliminarea, măcar reducerea evaziunii fiscale. În viziunea Guvernului condus de Victor Ponta, extirparea acestui fenomen se poate realiza prin decuplarea „aranjeurilor” de la sistemul de circulaţie a banului public şi transparentizarea folosirii acestuia în paralel cu regândirea mecanismului fiscal şi al achiziţiilor publice bazat exclusiv pe oportunitate, prioritate şi eficienţă. Este singurul mecanism care conduce la toleranţă zero în faţa evaziunii fiscale. Ţinta nu este nouă. Să ne amintim, de exemplu, de Ordonanţa de Urgenţă nr. 24, iniţiată anul trecut de premierul Victor Ponta, care a adus modificări şi completări importante Legii nr.572 din 2003 privind Codul Fiscal şi a favorizat obţinerea suplimentară a unor încasări de pe frontul împotriva evaziunii fiscale în valoare de 114 milioane lei. Această reuşită este ea însăşi o pledoarie pentru continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară pe traseele veniturilor şi cheltuielilor. Dacă, în cazul veniturilor, proiectul de buget pe 2013 propune să se urmărească creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor pe seama combaterii evaziunii fiscale, la cheltuieli, primul element luat în calcul are în vedere creşterea eficienţei fiecărui leu consumat. Dar, pentru asigurarea acestui echilibru, este nevoie ca gestionarea finanţelor publice să fie pusă – aşa cum, de altfel, şi reiese din proiectul de buget – pe baze certe care să conducă la predictibilitate, transpa­renţă, la reguli şi proceduri clare, atât la nivel central, cât şi local.

Cel mai elocvent exemplu de dezechilibru poate fi găsit pe piaţa agricolă şi de desfacere a produselor alimentare, unde este cea mai evidentă şi lesne de sesizat lipsă de claritate, de transparenţă şi distribuţie echitabilă a profiturilor între producători, distribuitori şi comercianţi, dar şi, bineînţeles, de evaziune. Înşişi conducătorii Patronatului Român din Industria de Morărit şi Panificaţie, sector în care funcţionează peste 7500 de societăţi, au recunoscut şi nu o dată că evaziunea fiscală pe drumul pâinii depăşeşte 65%. Tocmai din acest motiv, Guvernul Ponta intenţionează să introducă, începând de la jumătatea anului, un aşa-numit program pilot de reducere a TVA la 9%, sperând ca prin această măsură să fie atraşi la buget aproximativ 25 milioane euro pe seama scoaterii din orizontul întunecat al tentaţiilor evazioniste. În funcţie de rezultatele acestui program pilot, Guvernul va extinde sau nu TVA redus, începând din 2014, şi la carne, lapte sau fructe, adică pe toată piaţa de produse agroalimentare unde există cele mai evidente practici neloiale de plată a TVA şi unde banii negri circulă fără impozitare. S-a hotărât ca primul pas spre reducerea TVA de la 24% la 9% să fie făcut în sectorul morărit şi panificaţie deoarece s-a constatat că brutăriile şi cuptoarele de pâine deţin recordul absolut la evaziune fiscală, dar nu sunt deloc neglijabile nici celelalte produse agroalimentare introduse şi ele „discret” pe piaţa neagră.

dr. ing. Ion CÎLEA,
preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea