„Recomand cadrelor didactice să vină la concursul pentru Corpul Național de Experți”


• declară inspectorul școlar general, Andra Bică

O serie de acțiuni ce au vizat directorii unităților de învățământ au avut loc în cea de-a doua parte a anului trecut, iar 2017 a demarat cu semnarea contractelor celor merituoși, cei care au obținut note bune la concursul pe post. Momentele festive au fost, însă, umbrite și de anumite aspecte văzute, din altă perspectivă de către unii edili vâlceni. Despre toate aceste aspecte, dar și alte acțiuni ce vor mai avea loc am discutat, într-un scurt interviu, cu șefa învățământului vâlcean, Andra Bică:

– Doamna inspector școlar general, anul a debutat cu un moment festiv, așa cum ați specificat și dvs.: semnarea contractelor de management școlar cu directorii unităților de învățământ, cei care au promovat concursul pe post. Și primarii au semnat contracte cu directorii școlari. În prezent, câți edili vâlceni nu au fost de acord cu semnarea acestor documente?

Ca urmare a validării rezultatelor concursului pentru ocuparea celor 70 de funcții de director și 25 de funcții de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea și a emiterii deciziilor de numire, care au fost însoțite de contractul de management educațional, de fișele postului, am fost prezenți la Consiliul  Județean și la Primăria municipiului Rm. Vâlcea pentru a semna și contractul de management administrativ-financiar, contract încheiat între director și primarul/președintele Consiliului Județean al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea de învățământ. Putem face precizarea că semnarea acestora s-a făcut pentru toate localitățile cu excepția comunelor Alunu, Laloșu, Perișani și Tomșani.

 

– Dumitru Pearcu din Tomșani a motivat nesemnarea contractului prin faptul că nu poate fi obligat de către ministrul educației să-și dea cu semnătura. El spunea, la acea dată, că are legea lui, obligațiile primarului. Pe de altă parte, primarul Ion Sandu din Perișani declară că n-a semnat contractul pentru că nu există înțelegere între el și directorul școlar. Comunicarea se face doar prin e-mailuri. Ce știți de această ultimă situație și a avut vreo finalitate?

 

Cadrul legal este reprezentat de prevederile art. 21 alin.(6) din O.M.E.N.C.S. nr. 5.080 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, acesta precizând că „în urma promovării concursului, directorul unității de învățământ de stat încheie, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție, contract de management administrativ financiar cu primarul/primarul de sector al unității administrativ-teritoriale, respectiv președintele consiliului județean pe raza căruia se află unitatea de învățământ/primarul general al municipiului București și contract de management educațional cu inspectorul școlar general”; alin(7) Modelele-cadru de contract de management educațional, respectiv management administrativ-financiar sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8, anexe care au fost puse la dispoziția fiecărei primării în format editabil de către directorul unității școlare. Noi am demarat demersurile prin care am înștiințat Instituția Prefectului Județului Vâlcea, asupra localităților menționate mai sus, solicitând sprijinul pentru intrarea în legalitate, având în vedere faptul că unele Consiliile Locale au adoptat hotărâri prin care s-au adus modificări anexei 8, care reprezintă contractul de management administrativ-financiar, restul interpretărilor nu sunt justificate.

 

 

– Ce se întâmplă cu directorii școlari care n-au putut susține examenul, deși s-au înscris? (ex. Carmen Zorlescu – directoarea Șc. „Achim Popescu” Păușești-Măglași care s-a îmbolnăvit; directoarea Școlii din Mădulari, comuna Cernișoara, Anicuța Popescu, care a avut probleme cu tehnica computerizată)?

 

 

Răspunsul este simplu, toate cadrele didactice pot participa la următorul concurs pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct rămase vacante în unitățile de învățământ din județul Vâlcea, fiind disponibile 55 de funcții de director și 15 funcții de director adjunct.

 

 

– Se apropie concursul pentru a face parte din Corpul Național de Experți…

 

Exact, iar eu am recomandat cadrelor didactice care întrunesc condițiile necesare pentru a face parte din Corpul Național de Experți să aibă curajul să se înscrie pentru a deveni persoană resursă într-un proces managerial eficient. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a anunțat deschiderea Seriei a 11-a a Concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional și a pus la dispoziție celor interesați 202 locuri.

 

 

– Există cereri din partea coordonatorilor de grădinițe și dacă da câte, pentru a avea personalitatea juridică? Mă refer doar la cele din Râmnic și vă rog să-mi dați și câteva exemple.

 

Am dat avizul conform la propunerea pe care Primăria și Consiliul Local din municipiul Rm. Vâlcea pentru ca G.P.P. Nord 1, G.P.P. Nord 2, G.P.P. Cozia, G.P.P. Ostroveni 2, GPP Traian să aibă personalitate juridică. G.P.N. Lizuca a devenit structură a G.P.P. Ostroveni 2, restul unităților rămânând în aceeași formulă, în continuare așteptăm hotărârea Consiliului Local, pentru a introduce aceste modificări în rețeaua școlară pentru anul școlar 2017/2018.

 

– Ce părere aveți despre ideea domnului primar Mircia Gutău de a înființa un campus cu licee tehnologice?

 

Ne bucură orice inițiativă prin care primăria dorește ca învățământul vâlcean să se ridice la cele mai înalte standarde în ceea ce privește dotările mediului de învățare, rolul inspectoratului fiind acela de a asigura calitatea actului didactic. Am avut de curând o întâlnire cu directorii liceelor tehnologice și ai celor care beneficiază de spații de cazare  și cantine. Fiind adepta comunicării, cred că în acea ședință organizată la primărie s-a răspuns la toate întrebările.