Proiectul de formare inovativ – carieră de succes în învăţământul preuniversitar, la final


Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar, şi Inspectoratul Şcolar Giurgiu, Casa Corpului Didactic Vâlcea, Casa Corpului Didactic Giurgiu şi două societăţi private, în calitate de parteneri, organizează, în perioada 10-12 septembrie, în Sibiu, conferinţa finală a proiectului strategic POSDRU/87/1.3/63666 Program de formare inovativ – carieră de succes în învăţământul preuniversitar, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a fost implementat în perioada 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013 și a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile S-Muntenia şi S-V Oltenia, la oportunităţi de formare în domenii prioritare de reformă în educaţie (TIC, abilitare curriculară şi psihopedagogică), printr-un program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă. Prin activităţile sale, proiectul a oferit cadrelor didactice din grupul ţintă sesiuni gratuite de formare profesională în cadrul unui Program ce a cuprins patru cursuri: ECDL, Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe, Managementul organizaţional şi de grup, Strategii de învățare activă în educaţia formală şi informală. Absolvenţii Programului de formare au obținut 98 de credite profesionale transferabile.