Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma ANTARES TRANSPORT S.A.Societatea ANTARES TRANSPORT S.A., a început in 21.12.2020, implementarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.
Valoare totala a proiectului: 834.813,75 Lei, din care:
Valoare grant: 725.925,00 Lei
Valoare cofinanțare : 108.888,75 Lei
Data începerii proiectului: 21.12.2020
Durată implementare: maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar catre beneficiar
Locația implementării: România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada GEORGE COSBUC, nr. 4
Contract de finanțare numărul: M2-1030 din 10-12-2020
Codul RUE al proiectului: 1030
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: ANTARES TRANSPORT S.A.
Adresă: România, judeţul Vâlcea, localitatea Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada GEORGE COSBUC, nr. 65C.
Telefon: 0746035505, E-mail: antarestransportproiect@gmail.com
Site: www.antares-transport.ro