Proiect cultural cu aria tematică „Activităţi muzeale si activități privind promovarea culturii scrise”«Muzee și colecții religioase. Tezaurul brâncovenesc și postbrâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi și Brâncoveni»
Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Mănăstirea Hurezi, Arhiepiscopia Râmnicului, Muzeul Județean Vâlcea, Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu şi Mănăstirea Brâncoveni Olt, Muzeul Judeţean Olt, Direcția Județeană de Cultură Olt, Școala cu clasele I-VIII “Voievod Brâncoveanu” Brâncoveni-Olt, derulează proiectul cultural “Muzee și colecții religioase. Tezaurul brâncovenesc și post – brâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi și Brâncoveni” finanţat de Administraţia Fondului Cultural National – AFCN.  Proiectul și-a propus printr-o serie de evenimente, să contribuie la păstrarea, promovarea şi valorificarea unei părți importante din patrimoniul mobil românesc brâncovenesc și post – brâncovenesc, parte a patrimoniului cultural naţional în contextul anului omagial destinat sfinților martiri Brâncoveni, comemorării a  trei secole de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, a celor patru fii ai săi și ai ginerelui/sfetnicului, Ianache Văcărescu. Un pas important pentru realizarea dezideratului de cunoaștere, prezervare și promovare a patrimoniului mobil ecleziastic este acordarea unei atenții deosebite la două dintre cele mai importante muzee/colecții aparținând instituțiilor ecleziastice și punerea în valoare a acestui patrimoniu prin expoziții permanente-temporare.
Proiectul vizează mai multe evenimente: expoziţie, masă rotundă, ambele având ca locaţie Mănăstirea Hurezi (Horezu-VÂLCEA)  în data de 21 octombrie 2014.
Vernisajul din 21 octombrie de la Hurezi va avea loc la ora 14,00 si va fi urmat de masa rotundă începând cu ora 15.00. Expoziţia, reorganizată după cronologie şi starea de conservare a obiectelor de patrimoniu, va fi urmată de o masă rotundă având ca principal obiectiv iniţierea unei dezbateri cu privire la protejarea si păstrarea acestui segment de patrimoniu mobil, parte a patrimoniului cultural naţional.
La vernisaj şi masa rotundă vor participa, pe lângă membrii echipei de proiect, parteneri, specialişti din domeniul patrimoniului, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai diverselor lăcaşuri de cult, reprezentanţi ai învăţământului universitar si preuniversitar, etc. La eveniment vor participa si cca 40 elevi de la partenerul din Olt – Școala cu clasele I-VIII “Voievod Brâncoveanu” Brâncoveni-Olt, care vor fi în aceeaşi zi si beneficiarii unei excursii documentare în judeţul Vâlcea care va avea drept obiectiv cunoaşterea patrimoniului construit brâncovenesc.
Proiectul cultural pe care Institutul Național al Patrimoniului în colaborare cu instituţiile partenere îl promovează, va fi găsit la adresa web: www.muzee-religioase-Hurezi-Brancoveni (versiune bilingvă, limba română şi limba engleză – rezumat).

Posting....