Privind finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea competitivității societății comerciale SC MAISON BOIS NATURE SRL prin achiziționarea de echipamente moderne”


Proiectul Creșterea competitivității societății comerciale SC MAISON BOIS NATURE SRL prin achiziționarea de echipamente moderne – COD SMIS 132393, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, este implementat de către beneficiarul S.C. MAISON BOIS NATURE S.R.L. şi are o valoare totală de 1.360.526,80 lei, 781.651,70 lei FEDR si 137.938,52 lei Bugetul National din care 919.590,22 lei reprezintă finanțare nerambursabilă maximă.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Perioada de implementare: 01.05.2019-30.05.2022 Data de semnare a contractului de finanțare: 06.04.2020.
Proiectul, început în 2019, și-a îndeplinit obiectivul adică creșterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achiziționarea unor active corporale, destinate să modernizeze și să dezvolte activitatea societății, utilând astfel compania cu tehnologie avansata și eficientă în scopul realizării unor produse (pereți din lemn, șarpante și grinzi pentru case din lemn) de înaltă calitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Achiziția echipamentelor/utilajelor care vor contribui la dezvoltarea și diversificarea activității societății SC MAISON BOIS NATURE SRL
  • Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea numărului de angajații în care SC MAISON BOIS NATURE SRL este responsabil de respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea prin aplicarea de masuri exacte de asigurare a egalității de șanse și tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate). Creșterea numărului mediu de salariați ai societății la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului (numărul mediu de salariați va creste cu 5 angajați fata de numărul mediu de angajați înregistrat la 31.12.2018)
  • Încheierea unui contract cu o societate de colectare selectiva a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului

Rezultatele proiectului în urma implementării sunt următoarele:

  1. Achiziționarea echipamentelor/utilajelor de ultimă generație propuse prin proiect în vederea dotării societății și diversificării produselor activității societății (se vor putea realiza produse noi după implementarea proiectului)
  2. Angajarea a 5 persoane cu norma întreaga la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.
  3. Diversificarea ofertei societății prin lansarea a cel puțin 2 produse noi după implementarea proiectului.

Impactul implementării proiectului atât la nivel local și regional constă în creșterea numărului locurilor de muncă în județul Vâlcea, crescând cu 5 angajați față de numărul mediu actual. După realizarea investiției, datorită utilajelor și echipamentelor de ultimă generație ce au fost achiziționate prin proiect, societatea are o productivitate mare, astfel încât își satisface toți clienții și își poate consolida poziția pe piață care la momentul actual este de lider de piață.

Datele de contact ale beneficiarului:
S.C. MAISON BOIS NATURE S.R.L.
Locația de implementare:
Strada Timiș Nr.20, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
Persoană de contact:
Iacob Maria , manager de proiect, Tel: 0770624211,e-mail: MAISONBOISNATUREVL@gmail.com