Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 9 – 15 aprilie


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 9 – 15 aprilie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Timiș, Cojocarilor și Calea lui Traian.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Depozitelor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Cetățuia;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au montat piesă suport și capac cămin de canalizare pe strada Câmpului;
• s-au efectuat lucrări de remediere rețea de canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Dacia – blocul 12, strada Marin Preda – blocul A36/II, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A36, strada Regina Maria – blocul 12, strada Cerna – blocurile 21 și 36, Aleea Melodiei – blocurile N9 și N10, Aleea Zorelelor – blocul C18, Aleea Narciselor – blocul, strada Gib Mihăescu – blocul G; strada Doctor Hacman – blocul 27, strada Mihai Viteazu, strada Mihai Eminescu – blocurile C10 și S4, strada Henri Coandă – blocul N12, strada Doctor Sabin și bulevardul Tineretului – blocul S2.
48 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 48 de apometre, dintre care 21 verificate și înlocuite și 27 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 15 avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA