Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Prin hăţişul birocraţiei s-au rătăcit milioane de euro pentru împăduriri


Ion-Calea3Pe parcursul anului trecut au fost programate nu mai puţin de patru sesiuni pentru accesarea de fonduri europene pe baza măsurii 2.2.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Ru­rală. Depunerea proiectelor de finan­ţare aferente acestei măsuri care vi­zează prima împădurire a terenurilor agricole, pentru care, în 2011, au fost alocate fonduri nerambursabile în valoare totală de 200 milioane euro, avea în vedere îmbunătăţirea condiţii­lor de mediu în spaţiul rural, dar şi refacerea fondului silvic pe seama punerii în valoare a terenurilor lipsite de virtuţi agricole, singurele suprafeţe exceptate fiind doar pajiştile perma­nente neafectate de calamităţi natu­rale ori de alte procese de degradare a solului.

Consiliul Judeţean Vâlcea a luat în calcul avantajele unei astfel de mă­suri încă din anul 2009 când a cerut primarilor să identifice toate terenurile pretabile şi vecinătăţile acestora, să deli­miteze perimetrele şi să stabi­lească limitele zonelor care necesită lucrări de apărare, consolidare şi împădurire. Am organizat, după aceea, întâlniri cu factori interesaţi, analizând fiecare pas făcut în scopul amintit şi am dat prioritate identificării loturilor compacte, elaborării schiţelor perimetrale, obţinerii acordurilor de la proprietari şi completării fişelor pentru perimetrele de ameliorare. Toate aces­te acţiuni s-au regăsit în Hotă­rârea Consiliului Judeţean nr.124 din 16 septembrie 2009 prin care s-a apro­­bat participarea administraţiei publice judeţene la programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole de­gra­date. Adop­ta­rea acestei hotărâri a fost impusă de problemele cu care ne confruntăm şi de necesităţile privind prevenirea pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerea eroziunii solului, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei etc. Imediat după aceea s-au în­treprins demersurile necesare pentru constituirea comisiilor de specialitate la nivelul localităţilor, prima sarcină a acestora fiind identificarea şi delimi­tarea perimetrelor de ameliorare.

De aici încolo, procedurile prevă­zu­te pe traseul aplicării măsurii 2.2.1 n-au mai permis implicarea în conti­nuare a Consiliului Judeţean, rămâ­nând ca parteneri ai Autorităţii de Ma­na­gement doar proprietarii, asociaţi sau individuali, ai terenurilor pretabile pentru prima împădurire. De la acest capăt de drum s-au pus în mişcare şi procedurile birocratice şi demobili­za­toare. Este acel tip de birocraţie care i-a făcut pe mulţi potenţiali beneficiari de fonduri europene să renunţe la accesarea măsurii 2.2.1. Condiţiile impuse i-au obligat să ia o astfel de decizie. Ei, beneficiarii, trebuia să facă dovada că terenul agricol a fost declarat la APIA cu cel puţin doi ani în urmă, fiindcă altminteri proiectul nu va fi eligibil, apoi – tot ca o condiţie eli­mi­natorie – n-au voie să planteze decât  anumite specii forestiere. De aseme­nea, trebuie să demonstreze că veni­turile din agricultură însumează cel puţin 25% din veniturile totale şi că timpul destinat muncii în agricultură re­prezintă minimum 25% din timpul de muncă total efectuat. Peste toate acestea, se mai pretinde şi ca parce­lele destinate primei împăduriri să aibă suprafeţe de cel puţin 0,50 ha, cu un raport de cel mult 5 între cea mai mică şi cea mai mare latură a peri­me­trului. Din cauza acestei ultime con­diţii, de altfel, Ion Badea, din comuna Livezi, care a intenţionat să acceadă la măsura 2.2.1, a fost nevoit să-şi retragă proiectul.

Hăţişul birocratic apărut în faţa celor bine intenţionaţi să acceseze fonduri europene pe seama împăduri­rilor nu putea să ducă la un alt final decât cel cu care s-au încheiat cele 4 sesiuni de anul trecut: la nivel naţional nu s-au depus decât 30 de cereri de finanţare cu valoare totală de 3,2 milioane euro, faţă de 200 milioane euro cât au reprezentat fondurile programate.

Dr. ing ION CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized