Primăria Râmnicului și DSP Vâlcea concură la calitatea vieții cetățenilor


• șapte proiecte realizate sau în curs de desfășurare se află-n atenția APM Vâlcea
În cadrul Colegiului Prefectural de la începutul acestei săptămâni, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Florian Marin, a dorit să știe stadiul proiectelor implementate în județ, pe Planul Local al Agenției de Mediu Vâlcea, pentru perioada 2016-2019. Astfel, anul acesta vorbim despre 100 de proiecte implementate în județ cu fonduri de la bugetul statului, fonduri comunitare sau de la alte organisme internaționale, proiecte derulate de mai multe instituții, cu contribuția APM Vâlcea. Din cele 100 de proiecte, sunt în curs de realizare 51, au fost duse la final 22, au fost realizate în avans 21, amânate cinci și anulat unul singur. Potrivit declarației directorului APM Vâlcea, Alin Voicescu, proiectele vizează riscurile naturale și riscurile tehnologice, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, poluarea apelor de suprafață și a apelor subterane, poluarea atmosferei, poluarea și degradarea solului, administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate, starea de sănătate necorespunzătoare a populației, conștientizarea și educația ecologică insuficientă.
În ceea ce privește starea de sănătate necorespunzătoare a populației, respectiv calitatea vieții, șapte proiecte au fost implementate, dintre care două sunt în curs de realizare, patru s-au finalizat și ultimul a fost realizat în avans. Este vorba despre: „Asigurarea accesibilității populației la apa sanogenă”, constatându-se că 299 de probe prelevate sunt conforme și alte 49 neconforme, responsabilă de proiect fiind Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, iar proiectul a fost bifat; „Reducerea patologiei neinfecțioase transmisă prin apă”, s-au prelevat 111 probe de apă potabilă din surse proprii, proiect al DSP Vâlcea dus la final; „Reducerea patologiei infecțioase transmisă prin apă”, fără focare de epidemii hidrice, proiect al DSP Vâlcea punctat; „Reducerea consumului de energie”, respectiv reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, proiect al Primăriei Râmnicu Vâlcea, în curs de desfășurare cu termen final – 2023; „Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, proiect ce ține de îmbunătățirea calității vieții, dus la final de către Primăria Râmnicului. Termenul de finalizare era anul 2019, dar a fost realizat în avans. Un alt proiect realizat de către Primăria Râmnicului se referă la reabilitarea podului peste râul Olt, vizează tot îmbunătățirea calității vieții.
În curs de realizare se află proiectul „Reabilitare și modernizare bază de agrement Ostroveni, în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, proiect al Primăriei Râmnicului, pentru perioada 2016-2019.