Primăria Râmnicului a finalizat un PROIECT CU FONDURI EUROPENE. Altul a fost lansat!


Marți, 26 ianuarie 2021, de la ora 11.00, în Sala de Consiliu a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea sunt programate conferințele de presă aferente finalizării/ demarării a două proiecte derulate cu finanțare din fonduri europene. Este vorba despre finalizarea proiectului intitulat „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9” și lansarea proiectului intitulat „Alinierea parcului ETA S.A. la cerințele dezvoltării durabile”.
Proiectul de reabilitare termică a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor cinci blocuri de locuințe, ce va contribui la:
• scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului calculate pentru clădire (precizate în Certificatul de performanţă energetică a clădirii);
• scăderea consumului anual de energie primară care este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului pentru toate blocurile incluse în proiect;
• scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire care este dată de diferența dintre valoarea înregistrată la finalul implementării proiectului și valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului;
• scăderea consumului anual specific de energie care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului.
Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Finanțare nr. 2818/02.08.2018) a fost de 7.299.117,02 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 3.996.509,76 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 3.397.033,31 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 01.03.2014 până în data de 31 ianuarie 2021.
Proiectul îmbunătățirii parcului ETA SA a fost semnat în data de 13 mai 2020 prin Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Bugetul proiectului este de 77.726.561,10 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 69.187.652,97 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 60.009.699,01 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 9.177.953,96 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, conform contractului de finanțare, din data de 01.08.2018 până în 31.08.2021.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Râmnicu Vâlcea prin realizarea investițiilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Prin proiect se urmărește creșterea atractivității și îmbunătățirea calității transportului public local prin modernizarea autobazei existente, inclusiv dotarea cu o stație de alimentare cu combustibili alternativi, accesibilizarea și sporirea confortului de utilizare a transportului public prin achiziționarea de autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (GNC), astfel încât acestea să ofere o alternativă reală la folosirea autoturismelor personale. Dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule, noi, nepoluante, cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video (pentru creșterea gradului de siguranță al pasagerilor) va oferi oportunități îmbunătățite noilor pasageri și totodată o alternativă viabilă și confortabilă utilizării autoturismelor personale.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea