Președintele Rădulescu a chemat drumarii la ordine


La invitația Președintelui Constantin Rădulescu, marți, 21 februarie 2017, cu începere de la orele 12.00, la sediul Con­si­liului Județean Vâlcea, a avut loc o întâlnire la care au participat conducerea Direcției Regionale a Companiei Naţionale de Ad­mi­nistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și conducerea Secției de Drumuri Naţionale Vâlcea. În cadrul întâlnirii, au fost abordate chestiuni care privesc adminis­trarea programului de reparații și investiții ce urmează a se desf­ășura în cursul acestui an, pe drumuri naționale care tranzi­tează județul Vâlcea.
De asemenea, s-a discutat despre starea drumurilor națio­nale care duc către stațiunile bal­neoclimaterice şi celelalte staţiuni ale județului, dar și des­pre problemele punctuale sem­nalate de administrația comunei Bujoreni, cu privire la marcajul pe anumite porțiuni din drumul naţional care tranzitează aceas­tă localitate. La propunerea Președintelui Consiliului Jude­țean Vâlcea, participanții de la această întâlnire s-au deplasat în orașul Băile Govora în ve­derea unei vizite în teren și stabilirea procedurilor pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecția drumurilor DN 67 cu DJ 649 şi DJ 647, întâlnire la care a fost prezent și primarul orașului Băile Govora, liberalul Mihai Mateescu.